Project ziekten, moleculen en beeldvorming

2019-2020

Doel vak

Inzicht in en het toepassen van specifieke kennis over het
geneesmiddelontwikkelingsproces staat in de verdiepende minoren van
farmaceutische wetenschappen centraal.
o Je vergaart in dit vak kennis over biologische targets, target
validatie en verschillende farmacologische en toxicologische assays.
o Je past genoemde kennis toe in de Drug Discovery Simulatie
o Je leert werken in een Drug Discovery Team zoals dat in de
farmaceutische industrie gebruikelijk is. Naast de vaardigheden die
nodig zijn om in een team te functioneren, ervaar je ook de manier
waarop beslissingen in de drug discovery worden genomen.

Inhoud vak

Er zal worden gestart met de introductie in de radiofarmaca, zodat
iedere student inzicht heeft in de mogelijkheden en randvoorwaarden die
beeldvorming heeft op het diagnosticeren en volgen van een ziekte.
Vervolgens neem je als teamlid deel aan de Drug Discovery Simulatie.
Daarbij wordt van jou verwacht dat je input levert op met name de
biologische/farmacologische/toxicologische onderdelen. Dat betekent dat
je meer achtergrond moet verkrijgen in deze gebieden dan je al in de
eerste twee jaar van je studie hebt gedaan. Deze kennis doe je op door
middel van hoor-en werkcolleges in dit vak, met daarnaast zelfstudie aan
de hand van gerichte opdrachten. Vervolgens pas je deze kennis over
targets, target validatie en assays toe in de opdracht van je team in de
Drug Discovery Simulatie. Aan het eind wordt deze kennis ook getoetst
d.m.v. een schriftelijk tentamen.

Zie ook deze link voor een beter beeld van de simulatie:
https://youtu.be/n7Ljxg-YzDQ

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, groepswerk, zelfstudie

Toetsvorm

Het eindcijfer van dit vak wordt gebaseerd op een combinatie van cijfers
voor twee individuele toetsen, een opdracht over radiofarmacochemie,
gecombineerd met groepscijfers voor de simulatie. De weegfactoren staan
vermeld in de studiehandleiding die bij aanvang van het vak beschikbaar
is via canvas.

Doelgroep

Jaar 3 Farmaceutische wetenschappen, 3SBI, 3MNW, 3G&L, 3GZW, 3BMW
Ideale combinatie met Biofarmaceuticals in het kader van de biologische
minor

Overige informatie

de verschillende onderdelen moeten met minimaal een 5 worden afgesloten

Aanwezigheid bij de games en board meetings (presentaties en discussie)
in de simulatie is verplicht

Aanbevolen voorkennis

Jaar 1 en 2 Farmaceutische wetenschappen

Algemene informatie

Vakcode X_430607
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoƶrdinator prof. dr. J.E. van Muijlwijk-Koezen
Examinator prof. dr. J.E. van Muijlwijk-Koezen
Docenten dr. H.F. Vischer
prof. dr. J.E. van Muijlwijk-Koezen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: