Mathematics for Quantum Chemistry

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Inhoud vak

http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2019-2020/zoek-vak/vak/73076

Overige informatie

This course is offered at the UvA. For more information contact: FNWI
Education Service Centre, Science Park 904,
servicedesk-esc-science@uva.nl, +31 (0)20 525 7100.
Enrolment via https://m.sis.uva.nl/vakaanmelden is required.
For courses taught in period 1 and period 2, enrolment via
https://datanose.nl/#specialenrol is required.

Algemene informatie

Vakcode X_430614
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. P. Gori Giorgi
Examinator prof. dr. P. Gori Giorgi
Docenten prof. dr. P. Gori Giorgi

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: