Basis natuurkunde

2019-2020

Doel vak

Inzicht in basisconcepten in de Natuurkunde en hun toepassing in
Farmaceutische Wetenschappen.

Inhoud vak

Tijdens hoorcolleges zullen de theoretische concepten worden samengevat
en op interactieve wijze worden behandeld aan de hand van
oefenvragen/opdrachten. De volgende onderwerpen zullen aan de orde
komen:
- Mechanica, kinematica, krachten, Wetten van Newton, vectorrekenen
- Trillingen, golven
- Elektrische velden, elektrische potentiaal, magnetische velden,
elektromagnetische golven

Tijdens werkcolleges zullen oefenvragen/opdrachten worden behandeld en
toepassingen van de natuurkundige principes in farmaceutische
wetenschappen worden behandeld.

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges (14 contacturen) en 7 werkcolleges (14 contacturen)
Docenten: dr. Klaas Giesbertz

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en online wekelijkse toetsing via "mastering
physics"

Literatuur

Giancoli, D.C., Physics for Scientists and Engineers with Modern
Physics 4th ed. International edition; New Jersey: Prentice Hall, ISBN-
13: 9781292020761
Of hetzelfde boek: maar dan 'new edition'. Een e-book kan ook per direct
aangeschaft worden op de website van Pearson. Hetzelfde geldt voor een
inlog code voor Mastering Physics.

Doelgroep

1F

Algemene informatie

Vakcode X_430622
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. K.J.H. Giesbertz
Examinator dr. K.J.H. Giesbertz
Docenten prof. dr. P. Gori Giorgi
dr. K.J.H. Giesbertz

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: