Organische structuur en biologische activiteit

2019-2020

Doel vak

Dit vak geeft inzicht in de manieren waarop biologisch actieve moleculen
gevonden worden en hoe ze ontwikkeld worden tot medicijnen

Inhoud vak

Er wordt aandacht besteed aan strategieën om de activiteit van
biologische targets (receptor, enzym of transporteiwit) te beïnvloeden
met geneesmiddelmoleculen. Daarbij zullen moleculaire herkenning, het
screenen van grote stoffenbibliotheken en rationele
ontwerpmethodiek,alsmede de relatie tussen de chemische structuur en de
biologische activiteit (SAR) aan de orde komen. Ook wordt aandacht
besteed aan diagnostiek en therapie, bijvoorbeeld door moleculen te
binden aan een specifiek biologisch target waardoor de werking van het
biomolecuul bestudeerd kan worden. Verschillende imaging technieken die
gebruikt worden om targets zichtbaar te maken, zullen worden besproken
aan de hand van cases uit de praktijk. Er zal een bezoek gebracht worden
aan de betrokken centra van het VU Medisch Centrum. Tot slot moeten de
medicijnen voor klinische testen en marktintroductie op grote schaal
worden gesynthetiseerd met behulp van proceschemie. De hiermee gepaard
gaande uitdagingen, bekende hordes in de race van molecuul tot
medicijn,zullen worden behandeld.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcollege (gebruik demo software) en zelfstudie

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen(s)

Literatuur

Patrick, G., An Introduction to Medicinal Chemistry 6th ed.Oxford:
Oxford University Press. 2009, ISBN: 978-0-19-969739-7

Doelgroep

1F,1SB

Algemene informatie

Vakcode X_430623
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. I.J.P. de Esch
Examinator prof. dr. I.J.P. de Esch
Docenten prof. dr. I.J.P. de Esch

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: