High-Throughput Screening

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Inhoud vak

http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2019-2020/zoek-vak/vak/72767

Overige informatie

This course is offered at the UvA. For more information contact: FNWI
Education Service Centre, Science Park 904, servicedesk-esc-
science@uva.nl, +31 (0)20 525 7100.
Enrolment via https://m.sis.uva.nl/vakaanmelden is required.

Algemene informatie

Vakcode X_435047
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J. Kool
Examinator dr. J. Kool
Docenten dr. J. Kool

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: