Identificatietechnieken

2019-2020

Doel vak

Het doel van deze cursus is om inzicht en kennis te verwerven op het
gebied van moleculaire spectroscopische technieken en hun toepassingen
voor de identificatie van verbindingen.

Inhoud vak

Achtergronden van verschillende spectroscopische technieken worden
behandeld, waarbij steeds verbanden worden gelegd tussen spectrale
informatie en molecuulstructuur. De volgende technieken zullen aan bod
komen: UV-Vis absorptiespectroscopie,
infraroodspectroscopie, fluorescentiespectroscopie, kernspin resonantie
(NMR) en massaspectrometrie. Spectroscopische berekeningen en
interpretatie van spectra voor structuuropheldering zullen worden
geoefend.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (h): 20 uur
Werkcollege (w): 12 uur

Toetsvorm

Tentamen (T): 100%

Literatuur

Literatuur zal worden verstrekt.

Aanbevolen literatuur:
Principles of Instrumental Analysis, Skoog, Holler and Crouch 7th ed,
Cengage, 2017, ISBN 2017978-1-305-57721-3.

Doelgroep

1e jaars bachelorstudenten Farmaceutische Wetenschappen

Aanbevolen voorkennis

De inhoud van het vak Moleculaire Principes wordt bekend verondersteld.

Algemene informatie

Vakcode X_435081
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator mr. H. Cornelisson van de Ven
Examinator prof. dr. G.W. Somsen
Docenten mr. H. Cornelisson van de Ven
prof. dr. G.W. Somsen
dr. O.P.J. van Linden

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: