Synthese practicum

2019-2020

Doel vak

Het doel van het practicum is de student vaardigheid bij te brengen in
de preparatieve organische chemie, als ook een beeld te geven hoe de
organisch chemicus zijn/haar experimentele resultaten interpreteert en
rapporteert. Tevens wordt de belangrijke rol van organische chemie in
farmaceutisch onderzoek benadrukt.

Inhoud vak

Tijdens dit practicum ligt aanvankelijk het accent op het accuraat
inzetten van organisch-chemische reacties en het aanleren van een aantal
basale isolatie- en zuiveringstechnieken (kristallisatie, extractie,..).
Tevens zal er extra aandacht zijn voor spectroscopische technieken ten
behoeve van de interpretatie van de in de loop van het practicum op te
nemen NMR- en LC-MS analyses.
In het tweede deel van het practicum (het onderzoeksdeel) worden de
aangeleerde technieken en opgedane kennis gebruikt voor een project
waarin met behulp van meerdere synthetische stappen een biologisch
interessante en relevante verbinding wordt gesynthetiseerd.

Onderwijsvorm

Practicum
Colleges

Toetsvorm

- Experimentele vaardigheid, zelfstandigheid, voorbereiding, veiligheid,
nauwkeurigheid, labjournaal (60 %)
- Spectroscopie toetsing (15 %)
- Tussentijdse verslagen (10 %)
- Eindverslag (15 %)

Vereiste voorkennis

Er geldt een ingangseis: het vak Structuur & (Re)activiteit moet met een
voldoende afgesloten zijn om aan het
practicum deel te kunnen nemen.

Literatuur

- Multiscale Operational Organic Chemistry: a problem-solving approach
to the laboratory course, 2nd edition, John W. Lehman. ISBN: 978-0-13-
702840-5 (een aantal exemplaren hiervan is ter inzage aanwezig op de
laboratoria)
- Practicumhandleiding Synthese Practicum
- Deelhandleiding onderzoeksdeel

Doelgroep

2F

Algemene informatie

Vakcode X_435192
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M. Wijtmans
Examinator dr. M. Wijtmans
Docenten dr. M. Wijtmans
prof. dr. T.N. Grossmann
dr. O.P.J. van Linden

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: