Computational (Pharmaco)Chemistry

2019-2020

Doel vak

Het leren van moderne quantumchemische methoden en met name het
toepassen daarvan bij het computerondersteund oplossen van
farmaco-chemische
problemen.

Inhoud vak

Computational chemistry is niet meer weg te denken uit de moderne
scheikunde. Tal van moleculaire eigenschappen kunnen met chemische
nauwkeurigheid berekend worden, waardoor experimenteel moeilijk of niet
te achterhalen grootheden alsnog bestudeerd of voorspeld kunnen worden.
De experimentator kan hierdoor veel gerichter te werk gaan en het
beoogde doel sneller, met minder kosten en een lager verbruik aan
grondstoffen en energie bereiken.

Eén van de hoofddoelen van de cursus is het leren van en werken met
state-of-the-art quantumchemische en moleculair mechanische methoden en
computersoftware. Hierbij komen de traditionele ab initio-methode
(Hartree-Fock) en
dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT) aan de orde. Deze worden onder meer
toegepast op het voorspellen van structuren en het verkennen van
potentiaaloppervlakken
(bijv. t.b.v. het verkrijgen van reactieprofielen).

Een tweede hoofddoel is het verkrijgen van de vaardigheid
(experimenteel) farmaco-chemische problemen te vertalen naar een
computationele
aanpak, die tot een praktische oplossing leidt. Er zal voorts een begin
worden gemaakt met het interpreteren van berekende resultaten in termen
van modellen van de elektronische structuur. Een wezenlijk punt in deze
cursus is het unificerende karakter van computational chemistry:
dezelfde theoretische methoden dienen als gereedschap voor het oplossen
van diverse vraagstukken uit alle gebieden van de scheikunde, van
theoretische en organische chemie tot farmaco- en biochemie.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit een hoorcollege en een hands-on computer lab.

Toetsvorm

Tentamen en practicum (verslagen). Zowel voor het
tentamen als voor het practicum moet een voldoende behaald worden.

Literatuur

Christopher J. Cramer, "Essentials of Computational Chemistry", 2nd
Edition, John Wiley & Sons, 2004 (ISBN 0-470-09182-7)

Doelgroep

3F

Aanbevolen voorkennis

Thermodynamica en Organische Chemie

Algemene informatie

Vakcode X_435350
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. C. Fonseca Guerra
Examinator prof. dr. C. Fonseca Guerra
Docenten prof. dr. C. Fonseca Guerra
prof. dr. F.M. Bickelhaupt

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: