Honours uitbreiding bachelorproject

2019-2020

Doel vak

Dit vak is een uitbreiding op het bachelorproject Farmaceutische
wetenschappen voor studenten die deelnemen aan het Honours Programme. De
uitbreiding biedt een verdieping van het reguliere bachelorproject

Inhoud vak

De inhoud wordt in overleg met de docent vastgesteld en is maatwerk. De
mogelijkheden kunnen per periode (2-3 of 5-6) verschillen. Let op: deze
uitbreiding kan niet gelijktijdig met het bachelorproject worden gedaan!
Deze uitbreiding zal in de regel plaatsvinden ná het reguliere
bachelorproject. Je hebt niet altijd keuze hoe dit precies wordt
ingedeeld, omdat het afhankelijk is van de begeleiding bij de
betreffende sectie en de periode waarin de uitbreiding plaatsvindt. LET
OP: voor een bachelorproject in periode 5-6 betekent een uitbreiding dus
meestal doorwerken in de zomervakantie!

Onderwijsvorm

Wordt in overleg met de docent bepaald.
Bijvoorbeeld:
- Scriptie op een gerelateerd onderwerp
- Verlengd project waarin een ander onderzoeksaspect wordt behandeld

Toetsvorm

- Verlengde bachelorscriptie
- of apart verslag
- of aparte presentatie

Vereiste voorkennis

Een regulier bachelorproject Farmacochemie

Doelgroep

3F, honours programme

Afwijkende intekenprocedure

Aan dit vak kun je alleen deelnemen indien: - Je toelaatbaar bent tot het reguliere bachelorproject (zie stagehandleiding Farmaceutische wetenschappen) - Je deelneemt aan het honours programme - Je geen onderzoeksproject (6 of 9 EC) in het kader van het honours programme hebt gedaan Geef bij het digitale aanmeldformulier voor de bachelorprojecten aan dat je deze honours uitbreiding wilt gaan doen Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via stages.far@vu.nl voor vragen gerelateerd aan de inschrijving en procedures t.a.v. bachelorprojecten. Als je uitbreiding plaatsvindt tijdens een reguliere onderwijsperiode, dan dien je jezelf goed op de hoogte te stellen van eventuele verplichte onderwijsonderdelen en de uitbreiding in overleg met de betreffende docenten daaromheen te plannen. Neem tijdig contact op met de betreffende bachelorproject docent om de mogelijkheden te bespreken!

Algemene informatie

Vakcode X_HP002
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: