Optica en optisch waarnemen

2019-2020

Overige informatie

Voor het volgen van de honoursvakken dient de student in overleg met de
docent een planning te maken wanneer het vak gevolgd zal worden.

Algemene informatie

Vakcode X_HP420214
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. S.M. Witte
Examinator dr. S.M. Witte
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.