Project kanker

2019-2020

Doel vak

Het honoursvak heeft een verdiepende en verbredende karakter.

Onderwijsvorm

In overleg met de docent.

Toetsvorm

In overleg met de docent.

Overige informatie

Voor het volgen van de honoursvakken dient de student in overleg met de
docent een planning te maken wanneer het vak gevolgd zal worden.

Algemene informatie

Vakcode X_HP430021
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. S. Heukelom
Examinator dr. S. Heukelom
Docenten dr. S. Heukelom

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.