Moleculaire principes

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Dit stervak beoogt extra verdieping aan te brengen in de stof van het
reguliere vak Moleculaire Principes.

Inhoud vak

In het stervak zullen oude artikelen worden gebruikt om de student te
laten ervaren hoe de wetenschap er >100 jaar geleden voorstond, wat toen
de aannames en contexten waren, en hoe de wetenschap zich heeft
ontwikkeld over decennia. Buiten een beter begrip van de stof stelt deze
aanpak de studenten in staat bekend te raken met scheikundige literatuur
en een kritische blik te ontwikkelen, die van pas komt bij het vervolg
van de studie.

Onderwijsvorm

Zelfstudie, enkele feedbacksessies

Toetsvorm

Essays, verslagen

Literatuur

Uitgereikt door de docent.

Doelgroep

Honoursstudenten 1F

Overige informatie

Docenten: Dr. O. van Linden, Dr. M. Wijtmans

Aanbevolen voorkennis

VWO, MP deel 1

Algemene informatie

Vakcode X_HP430580
Studiepunten 3 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. O.P.J. van Linden
Examinator dr. O.P.J. van Linden
Docenten dr. O.P.J. van Linden

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.