Identificatietechnieken

2019-2020

Doel vak

Het doel van deze cursus is om inzicht en kennis te verwerven op het
gebied van moleculaire spectroscopische technieken en hun toepassingen
voor de identificatie van verbindingen.

Je kan een het einde van deze cursus:
- Een korte uitleg geven over de on- en mogelijkheden van NMR en MS op
het gebied van de imaging.
- Een kritische vergelijking maken tussen op NMR- en MS-gebaseerde
imaging technieken
- Een inschatting maken van de toekomstige mogelijkheden van op
MS-gebaseerde imaging.

Inhoud vak

Het doel van de stervakken binnen het honors programma van de bachelor
farmaceutische wetenschappen is om voor honors studenten een verdieping
aan te bieden in de context van een aantal geselecteerde vakken binnen
het curriculum. Voor het stervak Identificatietechnieken is gekozen om
aan de hand van een tweetal veelgebruikte identificatietechnieken te
bekijken hoe deze technieken ook gebruikt kunnen worden voor imaging
procedures in biologische systemen. De technieken waar het goed gaat
zijn kernspinresonantie (NMR) en massaspectrometrie (MS). De toepassing
van NMR op het gebied van imaging wordt tegenwoordig veelvuldig
toegepast onder de noemer magnetic resonance imaging (MRI). Zoals de
naam ons al duidelijk maakt, kun je met MRI-afbeeldingen maken met
behulp van magnetische resonantie. Deze afbeeldingen kunnen van
verschillende delen van het lichaam gemaakt worden, bijvoorbeeld de
hersenen of de longen. Er hoeft dus niet in het lichaam gesneden te
worden. Dat is belangrijk bij deze methode. De MRI wordt bijvoorbeeld
gebruikt om kankercellen op te sporen. De techniek van de MRI is
gebaseerd op de eigenschap van een deeltje in de kern (nucleus) van het
waterstofatoom. Een proton is namelijk gevoelig voor magnetische velden.
MS is een van de meest toegepaste technieken om de identiteit van
onbekende verbindingen te achterhalen. Een relatief nieuwe ontwikkeling
binnen de massaspectrometrie is de toepassing op het gebied van de
imaging in complexe biologische systemen.

Onderwijsvorm

De indeling van dit stervak (3 ECTS, 80 uur) is als volgt:

Zelfstudie theoretische achtergrond NMR en MS 16 uur
Zelfstudie theoretische achtergrond Imaging 16 uur
Overleg docenten en student over theoretische aspecten 2 – 4 uur
Zelfstudie combinatie NMR en Imaging 12 uur
Zelfstudie combinatie MS en Imaging 16 uur
Overleg docenten en student over theoretische aspecten 2 – 4 uur
Verslaglegging 16 uur

Toetsvorm

Rapport

Literatuur

Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, William and Fleming, 5th Ed.

Overige informatie

Belangrijk: Het stervak doet een zwaar beroep op de zelfdiscipline van
de student, aangezien er relatief weinig contacturen zijn ingeroosterd.
Alleen al hierin schuilt een forse uitdaging. Verder is de basistaal
voor het stervak het Nederlands. In overleg met de docent mag er ook
voorgesteld worden taken in het Engels in te leveren.

Aanbevolen voorkennis

De inhoud van het vak Moleculaire Principes wordt bekend verondersteld.

Algemene informatie

Vakcode X_HP435081
Studiepunten 3 EC
Periode P5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.W. Somsen
Examinator prof. dr. G.W. Somsen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.