Moleculaire modeling voor farmacochemici

2019-2020

Doel vak

In overleg met de docent zal een case studie gedefinieerd worden waarbij
een actueel drug discovery programma ondersteund zal worden met nieuwe
moleculaire modeling modules.

Inhoud vak

Het doel van de cursus Moleculaire Modeling voor Farmacochemici is het
leren van verschillende rekenkundige benaderingen om de biologische
activiteit van nieuwe medicijnmoleculen te begrijpen en te voorspellen.
Verschillende technieken die worden gebruikt in de moderne farmacochemie
zullen behandeld worden en de student zal de voor- en nadelen van de
individuele methoden leren inschatten.

Onderwijsvorm

Case studie, hoorcolleges en practica (afhankelijk van de case studie).
Docenten: Dr. D.P. Geerke; Prof. Dr. I.J.P. de Esch; gastdocent.

Toetsvorm

Rapport en presentatie case studie

Literatuur

Hoofdstukken uit volume 4 van Comprehensive Medicinal Chemistry
II:Computer- Assisted Drug Design (Mason (Ed.), en toevoegingen in de
vorm van wetenschappelijke publicaties dienen ter ondersteuning en
verdieping van de stof die tijdens de hoorcolleges aan bod komen
(relevante paragrafen uit Mason worden vermeld in college handouts en
zijn beschikbaar als "E-book" via UBVU).

Doelgroep

2F

Overige informatie

Het met een voldoende afronden van het vak Moleculaire Modeling (435103)
is alleen dan mogelijk, indien het "tutoraat FAR 2" naar behoren is
afgerond.

Aanbevolen voorkennis

Het vak Basisnatuurkunde (X_430622) moet met een voldoende afgesloten
zijn om aan dit vak deel te kunnen nemen.

Algemene informatie

Vakcode X_HP435103
Studiepunten 3 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. I.J.P. de Esch
Examinator prof. dr. I.J.P. de Esch
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.