Veldpracticum aardoppervlak

2018-2019

Doel vak

Voorbeelden bestuderen en analyseren van Kwartairgeologische en
Geomorfologische onderwerpen in het veld

Inhoud vak

Tijdens de excursie Kwartairgeologie worden het glaciale-, het
periglaciale-, het rivieren- en het kustlandschap van Nederland bezocht.
Tijdens de excursie Geomorfologie zijn de onderwerpen de
karstlandschappen, de strukturele reliefs (cuesta’s, plooien),
rivierterrassen en vulkanisme.

Onderwijsvorm

Excursie
Contacturen:
Kwartair:4 x 8 uur excusie, losse dagen (in Nederland)
Geomorfologie: 6 x 8 uur excursie, aaneensluitende dagen (in Frankrijk)

Toetsvorm

Inname en beoordeling veldboek

Vereiste voorkennis

Excursie dagen in Nederland: AB_1084 Kwartairgeologie
Excursie Frankrijk: AB_1077 Geomorfologie B

Literatuur

Excursiegidsen, deze worden uitgedeeld

Doelgroep

Tweedejaars studenten aardwetenschappen, richting Aardoppervlak

Overige informatie

De excursies Kwartairgeologie zijn 4 losse dagexcursies, in Nederland
De excursie Geomorfologie is een 6 daagse excursie in Frankrijk

Schatting eigen bjjdrage: 70 + 150 Euro

Algemene informatie

Vakcode AB_1078
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. R.T. van Balen
Examinator prof. dr. R.T. van Balen
Docenten prof. dr. R.T. van Balen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Excursie, Veldwerk