Mineralogie en petrologie

2018-2019

Doel vak

Het vaardig worden in het gebruik van de polarisatiemicroscoop en in de
methode van het determineren van mineralen in dunne doorsneden. Het
verwerven van vaardigheid in de microscopische determinatie van de
mineralogische samenstelling en structuur van magmatische en metamorfe
gesteenten, zodat een vakkundige beschrijving en classificatie kan
worden opgesteld. Het verkrijgen van inzicht in de chemie van
belangrijke fasenovergangen. Het verwerven van inzicht in de verbanden
tussen mineralogische en chemische samenstelling en structuur van
magmatische en metamorfe gesteenten en de geologische omstandigheden van
hun ontstaan.

Inhoud vak

Theorie en praktijk van de optische kristallografie; Behandeling van de
mineraaldeterminatie in dunne doorsneden; Systematische mineralogie;
Microscopie van stollingsgesteenten; Modale (IUGS) en chemische
classificatie van stollingsgesteenten; Variaties in chemische
samenstelling; eigenschappen van magma's; Smeltstructuren; viscositeit;
Nucleatie en kristallisatie; Differentiëren van magma’s; fasendiagrammen
van silicaatsystemen; associaties van magmatische gesteenten. Inleiding
metamorfose; Microscopie van metamorfe gesteenten; Microstructuren;
Graad van metamorfose; Metamorfe zones; Metamorfe reacties;
PT-diagrammen; Metamorfe fasenregel; Metamorfe faciës; Chemografie en
chemische samenstelling en mineralogie van metapelieten en metabasieten.

Onderwijsvorm

Werkcolleges bestaande uit een inleidend college, gevolgd door
praktische opgaven, meestal met gebruik van de polarisatiemicroscoop.
Bij het onderdeel fasenleer worden practicum opgaven afgewisseld met
stukjes relevante theorie.
Contacturen: 17x4 college-uren, 2 praktische toetsen van 1,5 uur en 2
schirftelijke tentamens 1,5-2 uur.

Toetsvorm

Huiswerkopgave (20%), 2x praktische toets microscopie (2x 15%) en
theorietentamen (50%). Voor het tentamen dient tenminste 5,5 gescoord te
worden om het vak te halen, en alle practicumopgaven en de
huiswerkopgave moeten afgetekend zijn.

Vereiste voorkennis

Systeem Aarde (AB_450067), Eigenschappen van Gesteenten (AB_450010), en
Inleiding Mineralogie (AB_ 470157) dienen te zijn gevolgd.

Literatuur

Klein and Philpotts (2016) Earth Materials - Introduction to Mineralogy
& Petrology, 2nd edition (Cambridge University Press; ISBN:
978-1-316-60885-2).
Handleidingen Optische mineralogie, Beschrijving van slijpplaatjes en
Eigenschappen van belangrijke mineralen worden via Canvas beschikbaar
gesteld.

Doelgroep

Tweedejaars studenten BSc Aardwetenschappen die hebben gekozen voor de
richting Geologie & Geochemie.

Overige informatie

Deze cursus maakt integraal onderdeel uit van het programma Geologie &
Geochemie
van de BSc Aardwetenschappen (jaar 2). Direct aansluitend worden het
Veldpracticum Geologie & Geochemie (AB_1082) en het Veldproject Geologie
& Geochemie (AB_1083) gedaan. Deze cursus levert belangrijke basiskennis
voor met
name het veldpracticum.

Algemene informatie

Vakcode AB_1081
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. F.M. Brouwer
Examinator dr. F.M. Brouwer
Docenten dr. F.M. Brouwer
dr. P.Z. Vroon
prof. dr. W. van Westrenen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: