Structurele geologie A

2018-2019

Doel vak

Je doet basiskennis en -vaardigheid op in het analyseren en
weergeven van structuren in gesteenten, hun relatie met
spanningsgrootte en -oriëntatie en aardbevingen. Daarbij gaan we ook in
op de relatie
met landschapsvorming.

Inhoud vak

Bij dit vak bestudeer je het verband tussen spanning in de aardkorst en
vervorming van gesteente aan de hand van de structuren die dat oplevert.
Het voornaamste verschil met Tektoniek is de schaal: breuken, plooien,
structuren die in een slijpplaatje, handstuk, ontsluiting zijn waar te
nemen. Naast
basiskennis over spanning (in 3D) in de aardkorst, leer je methodes en
technieken om structuren te analyseren en weer te geven.

Onderwerpen die oa aan bod komen:
Stereografische projectie; meetkundige manipulaties met stereonet;
assenvlak cleavage; competentie van lagen.
Massa, druk, kracht en stress. Stress in 3 dimensies;
hoofdspanningsvectoren;
Stress vergelijkingen; de Mohr cirkel van stress;
Breuken; classificatie breuken; experimenten van Coulomb; failure
envelope in Mohr coördinaten; conjugate sets; effect van
vloeistofspanning.
Plooien; classificaties naar oriëntatie en vorm; viscositeitcontrast en
golflengte; flexural slip; passive folding;
Aardbevingen: golven; epi- en hypocentrumbepaling; magnitude; relatie
voorkomen/sterkte; focal mechanism solutions;
Kleine en grote schaal: Joints; aders; sigmoidale rekspleten;
stylolieten en de
principes van pressure solution. Relatie structuur en morfologie; effect
van diaklazen;
positief en negatief reliëf; effecten van breuken.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges met opdrachten, 32 contacturen

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

B. A. Van Der Pluijm & A. Marshak: Earth Structure (2004), zelfde boek
als bij Tektoniek in het eerste jaar, of on-line versie daarvan.

Doelgroep

2e jaars studenten Aardwetenschappen (alle richtingen)

Aanbevolen voorkennis

Tektoniek

Algemene informatie

Vakcode AB_1121
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. B. Andeweg
Examinator dr. B. Andeweg
Docenten dr. B. Andeweg
prof. dr. W.P. Schellart

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: