Inleiding mineralogie

2018-2019

Doel vak

• Het verkrijgen van inzicht in de inwendige bouw en de classificatie
van mineralen
• Het beheersen van de methodes gebruikt voor het macroscopisch
determineren van mineralen

Inhoud vak

Principes van mineralogie en kristallografie:
• Fysische eigenschappen van mineralen als basis voor macroscopische
determinatie.
• Chemische mineralogie: coördinatieprincipes, binding in mineralen,
opbouw van mineraalformules, mengreeksen.
• Kristallografie: uitwendige vormen, symmetrie-elementen,
symmetrie-operaties, kristalstelsels, Miller indices.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practica en take home-opdrachten.

Toetsvorm

Het eindcijfer voor de cursus wordt berekend aan de hand van de
prestaties in het schriftelijke tentamen (50%) en de uitwerking van
practica / werkcolleges (50%). Voor het tentamen moet minstens een 4.5
worden gehaald om de cursus succesvol te kunnen afronden.

Literatuur

De gebruikte literatuur is een combinatie van powerpointpresentaties van
de hoorcolleges en (delen van) hoofdstukken uit het boek Earth Materials
van Klein en Philpotts.

Algemene informatie

Vakcode AB_450157
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. W. van Westrenen
Examinator prof. dr. W. van Westrenen
Docenten prof. dr. W. van Westrenen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: