Honours Bachelor Thesis

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Verdieping of verbreding en de verdere ontwikkeling van academische
vaardigheden en
onderzoeksvaardigheden.
Het is niet de bedoeling dat dit vak gebruikt wordt als uitbreiding van
de reguliere BSc thesis.

Inhoud vak

Voor Honoursstudenten van Aardwetenschappen en Aarde & Economie:
Een individuele onderzoeksmodule (de honours bachelorthesis) met een
omvang van 12 EC. Deze specifieke honours bachelorthesis betreft een
onderzoek binnen één van de wetenschappelijke afdelingen van de
faculteit (bijvoorbeeld laboratorium- of modelleeronderzoek) en wordt
begeleid door een staflid van die afdeling. Dit onderzoek wordt
afgesloten met een schriftelijk verslag en een mondelinge presentatie.
Zie ook:
http://falw.vu.nl/nl/onderwijs/overig-onderwijs/honoursprogramma/aardwet

Onderwijsvorm

Individueel onderzoek, begeleid door wetenschappelijk personeel

Toetsvorm

BSc (hons.) thesis en mondelingen presentatie

Vereiste voorkennis

De BSc (Hons) Thesis wordt in de meeste gevallen ingepland in het 3e
jaar.

Literatuur

in overleg met de begeleidend docent.

Doelgroep

Dit studieonderdeel is uitsluitend bedoeld voor studenten die het BSc
Honours programma volgen.

Afwijkende intekenprocedure

Dit vak kan gekozen worden na akkoord van de begeleider van het onderzoek, en van de Facultaire Honours Commissie. Voor de Honours commissie treedt als aanspreekpunt op het commissielid voor de opleidingen Aardwetenschappen en Aarde en Economie.

Toelichting Canvas

nvt

Aanbevolen voorkennis

nvt

Algemene informatie

Vakcode A_HP-I-2
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.R. Wijbrans
Examinator prof. dr. J.R. Wijbrans
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.