Hermeneutics and Source Criticism for Computer Science Students

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

This course provides an introduction to hermeneutics for non-humanities
students.

Inhoud vak

Hermeneutics is the theory of Interpretation and as such it is central
to the discipline of history and the humanities. In this course we will
discuss the history of hermeneutics and its relation to
source-criticism. One outcome is that non-humanities students will be
better equipped to do interdisciplinary work with humanities students
and scholars, as for instance in digital humanities projects.

Onderwijsvorm

Lectures and seminars.

Toetsvorm

Participation in class (25%) and written exam (75%).

Literatuur

A syllabus will be available at the start of the course.

Doelgroep

Students in computer science (BA), non-humanities students (BA).

Algemene informatie

Vakcode L_AABAALG071
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C.M. van den Akker
Examinator dr. C.M. van den Akker
Docenten dr. C.M. van den Akker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: