Educatieve Minor, Peergroep

2018-2019

Doel vak

In de Peergroup staat de rol van docent als ‘professional’ centraal.
Studenten leren de regie te nemen over hun eigen leerproces en hun visie
op
onderwijs te beschrijven. Ze ontwikkelen een professionele identiteit,
waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met
eigen waarden en motieven. In peergroups reflecteren studenten op hun
handelen in de praktijk, leiden daaruit ontwikkelpunten af, formuleren
acties en evalueren deze. Verschillende instrumenten en methodes worden
gebruikt (logboek, reflectiecirkel, intervisie, videoreflectie, etc.) om
de student in staat te stellen de complexiteit van de onderwijspraktijk
te doorgronden en hiervan te leren.

Inhoud vak

Dit vak is in de educatieve Minor onderdeel van Didactiek 1 en van
Didactiek 2. Bij Peergroep (PG) staat de eigen onderwijspraktijk van de
docent-in-opleiding (dio) centraal. Concrete vragen en situaties uit de
praktijk vormen aanleiding tot analyse en reflectie.

Onderwijsvorm

Alle onderwijs vindt plaats op de instituutsdag (maandag). Studenten
zijn de hele dag aanwezig. In de ochtend is er een hoor/werkcollege AD,
waarbij dio’s van verschillende vakken samen zitten. Na het college AD
volgt een PG bijeenkomst, waarbij de studenten van de educatieve minor
van verschillende vakken in kleine groepen en onder begeleiding de eigen
onderwijspraktijk onder de loep nemen en eventuele concerns daarbij
bespreken. Ook is hier ruimte voor begeleiding bij het maken van de
verwerkingsopdrachten die voor AD moeten worden gemaakt.

Toetsvorm

Didactiek 1 wordt afgesloten met een startproef waarin de studenten
demonstreren dat zij één les kunnen ontwerpen en uitvoeren en kunnen
reflecteren op de manier waarop voorbereiding, uitvoering en afronding
hebben plaatsgevonden.
Didactiek 2 wordt afgesloten met een basisproef waarin de studenten
demonstreren dat zij een korte lessenreeks kunnen ontwerpen en (deels)
uitvoeren en kunnen reflecteren op de manier waarop voorbereiding,
uitvoer en afronding hebben plaatsgevonden.
Actieve participatie in de Peergroep is een voorwaarde voor het afronden
van Didactiek 1 en Didactiek 2.

Algemene informatie

Vakcode O_EMPEERGR
Studiepunten 0 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator ir. E.J.F. Scheringa
Examinator
Docenten ir. E.J.F. Scheringa

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: