Neuropsychologie (UM)

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

To receive knowledge and insight on an introductory level on the
consequences of brain damage on the behaviour of people. Also to be
introduced to the field of the clinical neuropsychologist.

Inhoud vak

Using our knowledge of the working of the brain we discuss the
prinicples of neuropscychology. Neurological and psychiatric disorders
as agnosis, aphasia, and dementia. On the basis of patient examples that
correspond as closely as possible to the literature, the
neuropsychological diagostics, among others, are illustrated.

Onderwijsvorm

Lectures

Toetsvorm

Exam (mc questions)

Literatuur

Kolb, B. and I.Q. Whishaw, (2015, 7th Edition). Fundamentals of Human
Neuropsychology. San Francisco: W.H. Freeman and Company.

Algemene informatie

Vakcode P_UNEUPSY
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator prof. dr. E.J.A. Scherder
Examinator prof. dr. E.J.A. Scherder
Docenten prof. dr. E.J.A. Scherder

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: