SG_algemeen

Biologie

2018-2019

De bacheloropleiding Biologie is zo opgezet dat je in de eerste twee jaar een brede basis legt. Daardoor krijgen alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht. Cursussen duren één of twee maanden en worden afgesloten met een tentamen, bij twee-maandse cursussen worden meerdere deeltentamens afgenomen. Na afloop van een tentamen start een nieuwe cursus met een ander onderwerp. Tijdens een cursus worden altijd meerdere werkvormen gebruikt, zodat de theorie ook direct in praktijk kan worden gebracht, dus hoor- en werkcolleges gaan meestal vergezeld met laboratoriumpractica, veldwerk, excursies en/of computerpractica. Aan het eind van het tweede jaar en het overgrote deel van het derde jaar kan je je gaan specialiseren in een biologisch vakgebied naar keuze. Die keuze bereidt al verder voor richting specialisatie in een masteropleiding. 

Info

Niveau Bachelor
Taal Nederlands
Duur 3 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 180 EC
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Biologie jaar 1
Omschrijving
Tijdens het eerste jaar wordt een brede basis gelegd waarin alle
vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht krijgen. Denk
hierbij aan onderwerpen als genetica, genomics, biochemie, evolutie,
systeembiologie, fysiologie, celbiologie, en ecologie. Daarnaast is er
ook direct aandacht voor algemene academische vaardigheden, methodologie
en statistiek. Tijdens dit jaar heb je al een paar keuzemomenten om je
te oriënteren .

Het eerste jaar van de bachelor heeft een oriënterende en selecterende
functie. Het programma van het eerste jaar geeft een eerste overzicht
van het gehele vakgebied Biologie en geeft een verbreding van de
biologische kennis. Bovendien wordt er vanaf het begin van het
curriculum aandacht besteed aan schijf- en presentatievaardigheden. De
selecterende functie komt vooral tot uiting in de studieresultaten, die
gevolgd worden door de studieadviseur (die bij goede resultaten zal
adviseren tot het honours programma toe te treden en bij minder goede
resultaten een gesprek zal aangaan). Op grond van de cijfers aan het
eind van het eerste jaar ontvangt elke eerstejaars, conform de
landelijke afspraken hierover, een bindend studieadvies.
Biologie jaar 2
Omschrijving
Tijdens het tweede jaar wordt de brede basiskennis verder uitgebreid en
opgevolgd met verdiepende (keuze)cursussen. Onderwerpen zijn soms
samengevoegd in langere thematische vakken en daarnaast krijgen ethische
aspecten de aandacht. Aan bod komen onderwerpen als plantenfysiologie,
genetische modificatie, dierfysiologie, diergedrag, afweer (immunologie
en parasitologie), microbiologie, levensgemeenschappen, ecosystemen.
Nadat de basis is gelegd kan een keuze worden gemaakt voor een
verdiepende cursus in een biologisch vakgebied naar keuze in de laatste
periode.
Biologie jaar 2 keuzevakken
Omschrijving
Tijdens het tweede jaar wordt de brede basiskennis verder uitgebreid en
opgevolgd met verdiepende (keuze)cursussen. Onderwerpen zijn soms
samengevoegd in langere thematische vakken en tevens krijgen ethische
aspecten de aandacht. Aan bod komen onderwerpen als plantenfysiologie,
genetische modificatie, dierfysiologie, diergedrag, afweer (immunologie
en parasitologie), microbiologie, levensgemeenschappen, ecosystemen.
Nadat de basis is gelegd kan een keuze worden gemaakt voor een
verdiepende cursus in een biologisch vakgebied naar keuze in de laatste
periode.
Naam vak Periode Credits Code
Evolutionaire ecologie en gedrag P6 6EC AB_470074
Human Neurophysiology P6 6EC AB_1111
Immunology P6 6EC AB_1144
Management van innovaties P6 6EC AB_470195
Systems Biology and Medicine P6 6EC AB_1204
Biologie jaar 2 verplichte vakken
Omschrijving
Tijdens het tweede jaar wordt de brede basiskennis verder uitgebreid en
opgevolgd met verdiepende (keuze)cursussen. Onderwerpen zijn soms
samengevoegd in langere thematische vakken en tevens krijgen ethische
aspecten de aandacht. Aan bod komen onderwerpen als plantenfysiologie,
genetische modificatie, dierfysiologie, diergedrag, afweer (immunologie
en parasitologie), microbiologie, levensgemeenschappen, ecosystemen.
Nadat de basis is gelegd kan een keuze worden gemaakt voor een
verdiepende cursus in een biologisch vakgebied naar keuze in de laatste
periode.
Naam vak Periode Credits Code
Studievaardigheden en carriere-oriëntatie 2 Ac. Jaar (sept) 0EC AB_1220
Van gen tot gewas P1 12EC AB_470200
De microbiële cel P2 12EC AB_470201
Wijsbegeerte en wetenschap P3 6EC AB_470160
Regulatie en afweer bij dieren P4 12EC AB_470202
Levensgemeenschappen en ecosystemen P5 12EC AB_1208
Biologie jaar 3
Omschrijving
Eind van het tweede jaar en vooral het derde jaar, bestaat de opleiding
uit een fase van verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden op
deelgebieden. In het derde jaar gaan we over op Engels, ter
voorbereiding op een eventuele masteropleiding, en start je met een
minor naar keuze. Een minor duurt 5 maanden (1 semester). Gedurende een
minor wordt er nog dieper ingegaan op een deelgebied van de biologie
middels 5 gevorderde cursussen. Hierbij kan je denken aan minoren als
Evolutionary Biology & Ecology, Biomolecular Sciences en Neurosciences,
Bioinformatics and Systems Biology, de educatieve minor, en meer. Ook
kan je kiezen voor een minor van een andere opleiding of universiteit,
of je eigen minor samenstellen.

De minor wordt, in het tweede semester van het derde jaar, gevolgd door
een onderzoeksstage (Bachelor Thesis). Deze onderzoeksstage doe je voor
vier maanden in een richting van jouw eigen keuze, waarbij je meedraait
in een onderzoeksgroep nadat je in de eerste maand je plan van aanpak
hebt uitgewerkt, opgeschreven en gepresenteerd. Daarna voer je jouw
zelf-opgezette onderzoek uit en werk je aan het front van de wetenschap.
Tijdens de bachelorstage wordt naast het doen van onderzoek veel
aandacht gegeven aan de algemene vaardigheden van de student. Hieraan
gekoppeld is het schrijven van een onderzoeksverslag.

Tijdens het derde jaar wordt ook nog steeds aandacht besteed aan
oriëntatie op de verschillende richtingen die de masteropleiding biedt,
zodat studenten aan het eind van het derde jaar een verantwoorde keuze
maken uit verschillende differentiaties in de masteropleiding.
Biologie minoren
Omschrijving
Binnen de bacheloropleidingen van de Faculteit Aard- en
Levenswetenschappen (FALW) worden er verschillende minoren aangeboden.
Deze minoren worden aangeboden in het eerste semester van het derde
studiejaar. Een minor kan verbredend of verdiepend zijn, maar is altijd
een samenhangend geheel van cursussen die samen 30 studiepunten
opleveren. De minoren kunnen gevolgd worden door FALW studenten, maar
ook door andere studenten van de VU en door studenten van buiten de VU.

Om met de minor te mogen starten moet je minstens 90 EC aan onderdelen
van je opleiding hebben afgerond. Daarmee wordt bedoeld dat het
volledige programma van het eerste jaar en minstens 30 EC van het
tweedejaars programma behaald moeten zijn. Hiernaast dien je rekening te
houden met eventuele extra ingangseisen die voor de afzonderlijke
minoren (kunnen) gelden.

Een overzicht van de minoren is te vinden via: https://www.vu.nl/minoren
Minor Biomolecular and Neurosciences track Neuroscience
Omschrijving
The purpose of this minor is to offer the student in-depth knowledge of
Neurosciences. The student will gain insight into the latest knowledge
of experimental cell biology during the first two courses of the minor
(Experimental Cell Biology I and II). Next, students will choose a
specific track, either Neuroscience or Biomolecular Sciences.

Courses Neuroscience:
Experimental Cell Biology I
Experimental Cell Biology II
Molecular principles of brain disorders: Which factors contribute to
brain disease? Students will gain insight in the etiology of
neurological and psychiatric brain disorders. We will address the role
of genes, environment, epigenetics and gene-networks in relation to
brain disorders.
The Adaptive Brain: How does the brain adapt to changing environment?
Students will gain insight into molecular and cellular neurobiology,
with a focus on adaptive mechanisms in the brain. Practice molecular and
cellular biological laboratory skills.
Neuronal Networks and Behavior: How networks of brain cells control
behavior. In Neuronal Networks & Behaviour we will discuss different
aspects of brain function ranging from sensory information processing,
control of movement, learning and memory to cognition and emotions. We
will study how neuronal networks in different brain areas give rise to
these functions.
Naam vak Periode Credits Code
Experimental Cell Biology I P1 6EC AB_1047
Experimental Cell Biology II P1 6EC AB_1048
Molecular Principles of Brain Disorders P2 6EC AB_1049
The Adaptive Brain P2 6EC AB_1050
Neuronal Networks and Behavior P3 6EC AB_1051
Minor Biomolecular and Neurosciences track Biomolecular Sciences
Omschrijving
The purpose of this minor is to offer the student in-depth knowledge of
Biomolecular Sciences. The student will gain insight into the latest
knowledge of experimental cell biology during the first two courses of
the minor (Experimental Cell Biology I and II). Next, students will
choose a specific track, either Neuroscience or Biomolecular Sciences.

Courses Biomolecular Sciences:
Experimental Cell Biology I
Experimental Cell Biology II
From Protein to Cell
Molecular Cell Biology
Molecular Microbiology
Naam vak Periode Credits Code
Experimental Cell Biology I P1 6EC AB_1047
Experimental Cell Biology II P1 6EC AB_1048
From Protein to Cell P2 6EC AB_1052
Molecular Cell Biology P2 6EC AB_1053
Molecular microbiology P3 6EC AB_470610
Minor Brain and Mind
Omschrijving
The purpose of this minor is to acquaint the student with different
disciplines within the field of Neuroscience. The student will become
familiar with the workings and functions of different types of brain
cells and brain areas. The student will learn how this knowledge can be
used to understand characteristics of the healthy brain (e.g.,
perception, attention, learning and memory), of the developing brain
(pre- and postnatal), and of the diseased brain (e.g., depression,
addiction, eating disorders).
In addition, the students will be familiarized with recent findings from
the fields of human genetics and will actively participate in
nature-versus-nurture debates. Finally, this minor provides an
introduction into recent technological advances in brain-machine
interfaces, deep brain stimulation, and robotics in the context of
Neuroscience. The integration of disciplines such as biology,
psychology, sociology, and genetics, is central to this minor. Students
learn to think critically about how knowledge of the brain and the human
genome can be applied to tackle societal issues.
Naam vak Periode Credits Code
Cognitive Neuroscience P1 6EC AB_1056
Nature versus Nurture P1 6EC AB_1057
Brain in Trouble P2 6EC AB_1038
The Developing Brain P2 6EC AB_1059
Mind and Machine P3 6EC AB_1060
Minor Global Health
Omschrijving
New and emerging infectious diseases, changing disease patterns, ageing,
rising costs of healthcare – these are problems that add complexity to
the already considerable health challenges the world is facing today.
Many diseases do not stop at national borders, and most health problems
have social, political and economic impacts. The world is more than ever
in need of a vision of health that spans the globe. At the same time,
innovative answers to these challenges emerge, like novel
pharmaceuticals, neurotechnologies, genomics, mhealth (using mobile
phones), field test kits that replace whole laboratories, as well as
innovative funding schemes and care arrangement (e.g. community-based
health care). But how can we make these answers fit the challenges that
are emerging? History shows numerous, at best, not-so-effective health
interventions and unintended consequences. To effectively address these
complex health challenges, global health researcher need to
cross-disciplinary boundaries and interact with health professionals,
patients and others to gain in-depth understanding of global health
problems, and to set out cohesive and strategic action to solve these
problems.
Naam vak Periode Credits Code
Future Challenges in Global Health P1 6EC AB_1042
Key Strategies in Disability and Neuropathy P1 6EC AB_1045
Double Burden of Disease P2 6EC AB_1109
Drivers of Change in Global Health P2 6EC AB_1108
Community-based Health Interventions P3 6EC AB_1110
Nationale GI-minor
Omschrijving
The National Geo Information Minor offers the possibility to deepen your
knowledge of the application of geo information within your own field of
study or interests. You can choose from several specializations at 6
universities and a wide range of internships at corporations and
government bodies. The use of geo information has seen a huge rise in a
growing number of domains. Economy (geomarketing), ICT, policy, health
care, spatial planning and urban renewal are just a few examples.

The National GI Minor allows students to develop their skills in
Geographic Information Science and focuses on learning by doing. The
students are challenged to become independent researchers as they design
and carry out various research assignments independently. A highlight of
the minor is a 2 month internship at a societal host (company or
government) where students help the host answer geographic questions
using geospatial data and technology.
Naam vak Periode Credits Code
GI Research Assignment P2+3 12EC AB_1088
Minor Topics in Biomedical Sciences
Omschrijving
In this minor four topics in biomedical sciences are being discussed. In
addition there is an open slot in January to give you the opportunity to
choose another course of your own interest. Some courses will go into
greater depth in certain topics (Biochemistry of Health and Disease,
Molecular Principles of Brain Disorders) and Experimental Immunology
will show you, hands on, how immunological research is performed and
interpreted. The course Antimicrobial compounds will show you how
interdisciplinary research may disclose new drug targets and lead to
drugs for clinical use. The minor is advanced and interdisciplinary and
is a good preparation for various master programs.

Courses:
Antimicrobial compounds (period 1)
Experimental Immunology (period 1)
Biochemistry of Health and Disease (period 2)
Molecular Principles of Brain Disorders (period 2)
Optional course (period 3)

In period 3, the minor can be completed by choosing a course that is
part of another FALW minor for which you fulfil the requirements for
admission. Any other choice for a course in period 3 requires approval
of the Examination Board and results in the annotation "Vrije Minor" on
your diploma, instead of the annotation "Minor Topics in Biomedical
Sciences".
Intekenen
This minor is open to bachelor students in the following programme's:
Biomedical Sciences, Biology and Health & Life Sciences ("Gezondheid &
Leven) with a minor in Biomedical or Clinical Sciences. The maximum
number of participants is set at 80 with priority for students from the
Faculty of Science of VU University. When the maximum number has not
been reached, students of other bachelor programmes, inside or outside
VU University, may participate. All participants should have a
successfully completed basic courses in microbiology, immunology and
biochemistry.
Naam vak Periode Credits Code
Antimicrobial Compounds: From Clinical Use to Target Analysis and Drug Development P1 6EC AB_1122
Experimental Immunology P1 6EC AB_1055
Biochemistry in Health and Disease P2 6EC AB_1054
Molecular Principles of Brain Disorders P2 6EC AB_1049
Universiteitsminoren
Omschrijving
De universiteitsminoren
- Zijn in principe toegankelijk voor alle bachelorstudenten van alle
faculteiten.
- Kennen voor sommige minoren een toegangseis.
- Hebben een vaste omvang van 30 EC.
- Vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC
van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je
opleiding.
- Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt
van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen
omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval
toestemming van de examencommissie voor de invulling van de
profileringsruimte.
Minor Brain and Mind
Omschrijving
The purpose of this minor is to acquaint the student with different
disciplines within the field of Neuroscience. The student will become
familiar with the workings and functions of different types of brain
cells and brain areas. The student will learn how this knowledge can be
used to understand characteristics of the healthy brain (e.g.,
perception, attention, learning and memory), of the developing brain
(pre- and postnatal), and of the diseased brain (e.g., depression,
addiction, eating disorders).
In addition, the students will be familiarized with recent findings from
the fields of human genetics and will actively participate in
nature-versus-nurture debates. Finally, this minor provides an
introduction into recent technological advances in brain-machine
interfaces, deep brain stimulation, and robotics in the context of
Neuroscience. The integration of disciplines such as biology,
psychology, sociology, and genetics, is central to this minor. Students
learn to think critically about how knowledge of the brain and the human
genome can be applied to tackle societal issues.
Naam vak Periode Credits Code
Cognitive Neuroscience P1 6EC AB_1056
Nature versus Nurture P1 6EC AB_1057
Brain in Trouble P2 6EC AB_1038
The Developing Brain P2 6EC AB_1059
Mind and Machine P3 6EC AB_1060
Minor Business Administration
Omschrijving
Why are some companies outperforming their rivals? How is it that
companies like Nike and ASML are responsive to changes in customer
preferences and are successfully battling their competitors, whereas
companies like General Motors and Philips struggle? Why are companies
like Airbnb and Uber successful in developing and selling product and
service innovations, whereas publishers and record companies lack
innovative capacity? How is it possible that long-existing companies are
surpassed by new venture start-ups with radical different business
approaches, such as Shapeways and Blendle? The answers to these
questions show that high-performing companies excel in using new ways of
management and organization. Specifically, these companies have business
models that work in today’s dynamic environment.

In the Minor in Business Administration you will learn to build, assess,
and change business models and tackle management and organization
issues.

The Minor in Business Administration is a 30 EC programme taught in
English. You will become familiar with the foundations of business
administration: strategy, marketing, finance, accounting, logistics,
technology, and human resource management. Using business model
thinking, you will combine and apply the knowledge from these
disciplines to study businesses. In addition, midway the programme you
are asked to select a specialization theme, which enables you to obtain
a deeper understanding about the relationship between your profession
and a business discipline. In addition to academic skills, the programme
emphasizes professional skills, including creativity, communication,
reflexivity, and consultancy. The Minor Business Administration provides
you with knowledge and skills to successfully act in dynamic
organizations, irrespective of your professional background.

Students in the BSc programmes Economics and (International) Business
Administration are excluded from participating in this University Minor.
Naam vak Periode Credits Code
Business Professionals P1 6EC E_MB_BPROF
Foundations of Business Administration P1 6EC E_MB_FBA
Business Model Assessment P2 6EC E_MB_BMA
Business Model Innovation P2 6EC E_MB_BMI
Business Project P3 6EC E_MB_BPROJ
Minor Global Food Security
Omschrijving
Global food security is at the core of many of today’s societal
problems, varying from undernourished children to obese adults and
elderly; climate change presents a challenge for future food production;
novel technologies raise ethical questions with respect to animal
welfare, preservation of biodiversity, and protection of national policy
autonomy. These and many other societal issues are part of the content
of this course. These insights will be useful to a variety of academic
and societal fields, and may help you to choose your master’s programme.

This minor takes real world problems as a starting point. Examples,
assignments and (guest)lectures will be based on the variety of actual
challenges related to food security. Throughout the minor, culminating
in an advisory report in the last course, you will conduct an assignment
for a real organization active in the field of food security; e.g. the
Ministry of Economic Affairs; Oxfam Novib; FrieslandCampina.

Jobs are increasingly about combinations of insights and skills rather
than specialized knowledge only. In this minor you will acquire skills
and insights from different scientific backgrounds to be able to conduct
interdisciplinary research. The fact that this minor is offered by the
Amsterdam Centre for World Food Studies, an institute that brings
together researchers from different faculties of the VU to conduct
inter- and transdisciplinary research on food security, guarantees the
richness of skills and methods taught.
Naam vak Periode Credits Code
Agriculture for Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_AFNS
Challenges of Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_CFNS
Economics and Politics for Food and Nutrition Security P2 6EC E_MG_EPFNS
Food and Quality of Life P2 6EC E_MG_FQL
Applications in Food and Nutrition Security Analysis P3 6EC E_MG_AFNSA
Minor Managing Digital Innovation
Omschrijving
The opportunities of the digital era are essentially unlimited.
Innovative technologies may completely change how business and design
processes are set up, while new directions for fruitful start-ups are
countless. This calls for new and strategic ways of organising these
opportunities to innovate in the digital world. If you are interested in
new, exciting ways to organise for digital innovation, if you want to
learn how new digital technologies such as big data, 3D printing and
robotization change the way of working in your own field of expertise;
if you are interested in how to design and organise pervasive digital
technologies, if you would like to start your own Spotify, Uber or
Airbnb in your own specific discipline and would like to learn how to do
so; if you are interested in new professional, organisational and
managerial insights related to digital innovation, this minor is for
you.

This minor is a 30 EC programme taught in English. The programme
consists of five courses taught during the first semester of the third
year of your Bachelor program.

Students in the Bachelor programmes (International) Business
Administration are excluded from participating in this university minor.
Naam vak Periode Credits Code
Introduction to Digital Innovation P1 6EC E_MM_IDI
Strategic Management of Technology and Innovation P1 6EC E_BK3_SMTI
Business Intelligence and Analytics P2 6EC E_MM_BIA
New Ways of Working P2 6EC E_MM_NWW
Ethics of Algorithms P3 6EC E_MM_ETHA
Minor Economics
Omschrijving
What is the future of employment in the face of technical innovation?
Why does the discovery of natural resources make a country sometimes
poorer rather than richer? How can we keep the pension and health care
system sustainable if there are only half as many working age people?
Why do economic crises occur? These questions illustrate how economics
touches upon the most pressing problems of today: economic well-being,
inequality and sustainability. In the minor in Economics you will learn
to tackle economic issues by learning to think like an economist.

The minor in Economics is a 30 EC programme taught in English. You will
become familiar with the development of economic thought, including the
principles of micro- and macroeconomic theory and key insights from
empirical economic analysis. You will gain insight into the role of
economic policy, learning to identify when markets fail and when policy
interventions may provide solutions. Finally, you learn to take a
structured approach to solving practical problems using economic core
concepts. Upon completion you will have a proven ability to apply sound
economic reasoning to a range of issues on a micro- and macroeconomic
level, for example related to health, law, environment, finance, labor,
transport, and development.

Students in the BSc programmes Economics and Business Economics as well
as Econometrics are excluded from participating in this university
minor.

Our general Canvas page for the minor can be accessed by anyone with a
valid VU Net ID, https://canvas.vu.nl/courses/27772
Naam vak Periode Credits Code
Development of Macroeconomic Thought P1 6EC E_ME_DMT
Foundations of Microeconomics P1 6EC E_ME_FM
Business Cycles and Stabilization Policy P2 6EC E_ME_BCSP
Structural Policy P2 6EC E_ME_SP
Applications in Economic Policy: Policy Analysis, Formulation and Evaluation P3 6EC E_ME_AEP
Minor Gender and Diversity
Omschrijving
In this multidisciplinary minor you will learn how to critically
perceive contemporary discussions in science and society from the
perspective of gender and diversity. You will gain knowledge of the
relevant theories on gender, race, ethnicity and sexual orientation in
the disciplinary fields of history, philosophy, literature, medicine,
sociology and anthropology, and theology. You develop a diverse
perspective in discussions with students from other disciplines in the
classroom. In assignments you apply the knowledge achieved to your own
disciplinary field.


Choose 2 out of 3 courses in period 2: American Film; From Cell to
Society; Identity, Diversity and Inclusion
Naam vak Periode Credits Code
The Personal is Political: Biography, Gender and Diversity P1 6EC L_AABAALG068
Critical Perspectives on Science P1+2+3 6EC W_CPOS
American Film: Cinematic Representations of the "Other" P2 6EC L_ELBAELK208
From Cell to Society P2 6EC W_FCTS
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Religions and Gender P3 6EC G_RELGEN
Minor Psychologie en het Brein
Omschrijving
De kennis over de psyche en ons brein groeit snel. Wekelijks verschijnen
er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van
onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert
de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak,
technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons
inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons
bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de
psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen
waarom we doen wat we doen.

Doel
De minor Psychologie en het brein laat studenten kennismaken met de
vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Studenten krijgen in de
minor een overzicht van de psychologie en de cognitieve
neurowetenschappen, en worden vervolgens geïntroduceerd in de manier van
onderzoek doen in deze velden. De doelstellingen hierbij zijn bij de
student:
a. de kennis aan te brengen om met verstand te oordelen over claims die
zowel binnen als buiten de wetenschap over psyche en brein worden
gemaakt,
b. de vaardigheden bij te brengen om zelf onderzoek te doen naar psyche
en brein.

Doelgroep:
De minor is aantrekkelijk voor studenten met een algemene interesse in
psychologie en de hersenen, met voorkennis van statistiek (zoals
aangeboden in bachelors in de sociale wetenschappen, economie, exacte en
biomedische wetenschappen).

Ingangseisen:
-Minstens 90 EC behaald binnen één bachelorprogramma.
-Minstens 6 EC behaald aan statistische vakken.

Aantal deelnemers:
Er geldt een maximum van vijftig studenten per jaar, die op basis van
First come First serve worden gekozen.
Naam vak Periode Credits Code
Evolutionary Psychology P1 6EC P_BEVOLPS
Inleiding Psychologie (UM) P1 6EC P_UINLPSY
Biologische Psychologie (UM) P2 6EC P_UBIOPSY
Genes in Behaviour and Health P2 6EC P_BGBEHE
Neuropsychologie (UM) P3 6EC P_UNEUPSY
Law and Global Society (Minor)
Omschrijving
Globalisation impacts the way we live. We meet different people, learn
about diverse cultures, and internet facilitates world-wide
communication and information exchange. Law traditionally focuses on
nation states, but topics like migration, internet, climate, and
terrorism do not stop at the border. Quite the contrary. The objective
of this minor is to become aware of the fact that many societal issues
ask for a transboundary approach to law.

The minor explores the role of law in defining and resolving social
issues concerning the globalisation of societies. Central topics are
migration (transnational movement), internet (transnational
communications) and climate change (transnational action).
This minor offers students insight in questions, such as:
• Why transnational issues are not suited for unilateral, national
actions;
• What states can do within international law (such as European Union
law);
• The ways in which states are currently responding to these issues;
• The criticism of the current actions and regulations;
• Future perspectives.
After completing this minor, the student has knowledge of the core of
the legislation concerning the three topics, has gained insight in the
most important critique and analysis of this legislation (from a legal,
policy-orientated, sociological, anthropological and/or philosophical
perspective), and is capable of critically judging proposed changes. For
each of the topics the student knows which actors play a role in making
rules and policy, how states work together (or not), the consequences of
this (lack of) cooperation and the future perspective for transnational
regulations in migrations, climate change and internet. Knowledge of
these ‘case studies’ and the theory involved also enables student to
independently reflect on other areas of transnational problems, such as
security.
Naam vak Periode Credits Code
Human Rights and the Border P1 6EC R_HumRB
Internet Governance P1 6EC R_InternGov
Climate Change Law P2 6EC R_TL-TP
Human Rights and Citizenship P2 6EC R_HumRC
Current Issues in Migration Law P3 3EC R_HumRCI
Current Issues in Transnational Law P3 3EC R_CIsTrL
Minor Development and Global Challenges
Omschrijving
This minor explores a number of burning issues in the global world, such
as environment and sustainability, poverty and unequal economic growth,
global political economy, diversity and inequality, and urbanization.
Contrary to the previous minor entitled Development Studies, which
focused on issues surrounding poverty and social inequality in less
developed countries, or the Global South, this new minor approaches the
aforementioned issues through an understanding of “development” as a
field that not only pertains to so-called developing countries but also
to our own western, so-called developed, societies. In other words, the
minor Development and Global Challenges addresses a select number of
burning issues far away and in our own backyards.
The minor both addresses the policy level (including the role of states,
transnational corporations, and non-governmental organizations) and
local responses to contemporary global challenges; The minor critically
assesses earlier conceptualizations and approaches (governance) of
development and discusses their successes and failures; The minor
examines local responses to aforementioned issues, the importance of
political empowerment, and the conditions under which these responses
(and strategies) have been/can be successful; The minor addresses global
challenges such as environmental issues, urbanization and
sustainability, and social inequality both in the global south as well
as in the so-called developed world; The minor acknowledges the fact
that global challenges and burning issues are deeply connected at a
global scale, and need to be confronted at different levels (global,
national, local)
Naam vak Periode Credits Code
Development and Globalization P1 6EC S_DG
Environment and Development P1 6EC S_ED
Global Political Economy P2 6EC S_GPE
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Urban Studies P2+3 6EC S_UBS
Minor Bioinformatics and Systems Biology
Omschrijving
In de de minor maak je kennis met Bioinformatica
en Systeem Biologie aan de hand van voorbeelden uit het wetenschappelijk
onderzoek; dit verplichte gedeelte van de minor is 12 EC. De overige 18
EC worden gebruikt worden om gaten in je
kennis aan te vullen, bijvoorbeeld programmeren voor studenten van een
bachelor in Biologie, Biologie voor studenten met een achtergrond in
Informatica en Wiskunde of Statistiek voor studenten van een HBO
Bioinformatica opleiding.

Deze minor is toegankelijk voor bachelorstudenten Computer Science;
Informatie, multimedia en management; Lifestyle Informatics; Biologie;
Medische natuurwetenschappen; Biomedische wetenschappen; Scheikunde;
Wiskunde; Natuurkunde; en studenten van verwante opleidingen. Ook
studenten in het 3e of 4 jaar van een HBO Bioinformatica studie zijn
welkom.

Het is essentieel je te melden bij de minor coördinator Sanne Abeln
(s.abeln@vu.nl), zodat het vakkenpakket goedgekeurd kan worden.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van het
programma:

https://wiki.cs.vu.nl/mp/index.php/Bioinformatics_and_Systems_Biology_Mi
nor_Program
Biologie Honours Programma
Facultaire deel Honours programma
Omschrijving
Voor het facultaire deel van het honoursprogramma voor studenten van de
levenswetenschappen opleidingen (G&L, BMW, GZW en BIO), zie:
http://falw.vu.nl/nl/onderwijs/overig-onderwijs/honoursprogramma/program

Algemene informatie over het Honoursprogramma, zie:
http://falw.vu.nl/nl/onderwijs/overig-onderwijs/honoursprogramma/index.a
Stervariant cursussen Health & Life Sc.
Omschrijving
Van de reguliere 2e en 3e jaars cursussen van je BSc opleiding,
inclusief die van de minoren, kan in overleg met de betrokken docent en
je honoursprogramma-tutor een zg. Stervariant worden gedaan. Een
Stervariant is gericht op verdieping en heeft een omvang van 3 EC boven
de normale studielast van de cursus. Binnen de stervariant doe je veelal
een individueel begeleid literatuuronderzoek naar een specifiek
onderwerp uit de cursus. Dit literatuuronderzoek rond je af met een
schriftelijk verslag. Het is belangrijk de betrokken docent /
coördinator van de cursus tijdig te benaderen met de vraag of het
mogelijk is een stervariant van de cursus te doen. In overleg kan dan
het onderwerp en de specifieke vraagstelling worden bepaald.
Voor aanmelding, beschrijving van het onderwerp, en beoordeling van het
literatuurverslag, kan gebruik worden gemaakt van het
‘Honours-extenstion / Stervariant-manual’ document wat beschikbaar is op
de CANVAS site voor FALW honoursstudenten. Zie ook:
http://falw.vu.nl/nl/onderwijs/overig-onderwijs/honoursprogramma/program
Faculteitsoverstijgend deel HP
Interdepartmental Honours Courses
Omschrijving
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.
Naam vak Periode Credits Code
God-Man-World 6EC OH_GMW
Governing Security 6EC OH_GS
Health and Psychosocial Factors in older Persons 6EC OH_HPF
How to survive 2050 6EC OH_HTS
HP UvA: Carte Blanche 6EC OH_UCB
HP UvA: creativiteit 6EC OH_UCREA
HP UvA: Learning Lab 6EC OH_ULL
Labyrint 12EC OH_ULA
Life and Work 6EC OH_LAW
Power and Change 6EC OH_UPC
Religion, Identity, Conflict 6EC OH_RIC
The Roman Empire 6EC OH_TRE
Theories of Consciousness 6EC OH_TOC
Brain and Behavior Semester 1, Semester 2 6EC OH_BAB
Vak nog zonder naam Semester 1, Semester 2 8EC OH_EXT1
Climate Change Semester 2 6EC OH_CC
Illness-Image-Metaphor: Cancer in public discourse Semester 2 6EC OH_IIM
Impact of an Empire Semester 2 6EC OH_IE
Masters of Suspicion (HP UvA) Semester 2 6EC OH_UMS
The Future Entrepreneur Semester 2 6EC OH_FE