Honours onderzoeksmodule

2018-2019

Doel vak

Het verkrijgen van extra onderzoeksvaardigheden en academische
vaardigheden, naast die van de practica van reguliere BSc cursussen en
van de Bachelorstage.

Inhoud vak

De Honoursonderzoeksmodule wordt gedaan op een afdeling van de Faculteit
der Aard- en Levenswetenschappen (FALW), het VU medisch centrum (VUmc)
of het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
De student dient zelf een onderzoeksgroep en begeleider te benaderen. Er
is geen vaste periode waarin de onderzoeksmodule gedaan moet/kan worden;
bijvoorbeeld, het kan full time, 4 weken, in de zomervakantie, of
verspreid over een langere periode tijdens één of meer semesters en
passend in het rooster van de te volgen reguliere BSc cursussen. Een
korte projectbeschrijving en planning is een vereiste die goedgekeurd
moet worden door de FALW-Honourscommissie (coördinator dr. JM Kooter).

Onderwijsvorm

Verschillende mogelijkheden: uitvoeren van experimenten en verwerken van
resultaten, 'verzamelen' van data, bioinformatische analyse van data,
etc.

Toetsvorm

Schrijven van verslag en mogelijk mondelinge presentatie.

Doelgroep

Studenten die het FALW Honoursprogramma volgen.

Algemene informatie

Vakcode A_HP-I-4
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator dr. J.M. Kooter
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: