Methods

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

• De student kent de methodologische principes achter drie hoofdsoorten
van empirisch onderzoek (experimenteel, survey en case-study);
• De student kan de kwaliteit van empirisch onderzoek van anderen
beoordelen;
• De student kan een empirisch onderzoek opzetten;
• De student kan de vertaalslag maken van onderzoeksvragen naar
getallen;
• De student kan getalsmatige informatie in het onderzoek van anderen
begrijpen.

Inhoud vak

In een wetenschappelijke publicatie worden op grond van onderzoek
conclusies getrokken. In de empirische wetenschappen zijn die conclusies
gebaseerd op waarneming. Kritische consumenten van wetenschappelijke
publicaties (bijvoorbeeld studenten, journalisten, maar natuurlijk ook
andere wetenschappers) staan voor de taak om te beoordelen hoe plausibel
de conclusies zijn. Dat laatste betekent onder meer dat beoordeeld moet
worden of de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en de gegevens die
zijn verzameld de conclusies die worden getrokken wel rechtvaardigen.
Deelnemers van de cursus Methoden maken zich het begrippenapparaat eigen
waarmee dergelijke beoordelingen op een systematische wijze uitgevoerd
kunnen worden.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, 3 x 2 uur per week

Toetsvorm

Multiple choice tentamen

Literatuur

Jackson, S.L. (2015). Research methods. A modular approach (Third
Edition). Wadsworth/Cengage Learning.

Algemene informatie

Vakcode L_AABACIW108
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. G. Mulder
Examinator dr. G. Mulder
Docenten N.E. van der Sande MSc
dr. G. Mulder
dr. E. Maks
prof. dr. M.M.R. Coene

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: