HP UvA: Carte Blanche

2018-2019

Algemene informatie

Vakcode OH_UCB
Studiepunten 6 EC
Periode
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.