Inleiding Psychologie (UM)

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Een eerste kennismaking met het vakgebied psychologie

Inhoud vak

Het vak geeft een overzicht van de psychologie. Wat is de genetische en
biologische basis van gedrag? Hoe zien we, leren we, onthouden we en
denken we? Waarom gedragen we ons zoals we doen? Naast deze fundamentele
vragen zullen o.a. ook de volgende onderwerpen aan bod komen:
intelligentie, sociale psychologie, de ontwikkeling,
persoonlijkheidsleer, psychopathologie en psychologische
behandelmethoden.

Onderwijsvorm

14 hoorcolleges

Toetsvorm

- Multiple choice tentamen

Literatuur

Gazzaniga, M.S. (2018). Psychological Science (6th edition). Norton.

Overige informatie

Hoorcolleges worden Engelstalig aangeboden.

Er is in dit vak plek voor max. 80 studenten per jaar (zoals in alle
vakken van deze universitaire minor).

Algemene informatie

Vakcode P_UINLPSY
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. W. Donk
Examinator dr. W. Donk
Docenten dr. W. Donk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: