Wetenschapsfilosofie I

2018-2019

Doel vak

Op een inleidend niveau verwerven van kennis van en inzicht in de
belangrijkste stromingen en problemen in de hedendaagse
wetenschapsfilosofie. Het toepassen van deze kennis en inzicht op
actuele vragen en discussies met betrekking tot de aard van wetenschap
en haar rol in de huidige samenleving.

Het ontwikkelen van een eigen beargumenteerd oordeel met betrekking tot
filosofische vragen rond wetenschap, en het mondeling en schriftelijk
communiceren van dit oordeel.

Inhoud vak

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- De klassieke wetenschapsfilosofie (logisch positivisme en Popper);
- Historisch en sociologisch wetenschapsonderzoek;
- De problematiek van realisme en wetenschappelijke verklaring;
- Filosofie van de sociale en menswetenschappen;
- Wetenschap en waarden; feministische visies op wetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege, opdrachten, discussie

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (70%), schrijfopdracht (30%)

Vereiste voorkennis

Een globale bekendheid met systematische of historische problemen uit de
filosofie strekt tot aanbeveling.

Literatuur

Kent W. Staley, An Introduction to the Philosophy of Science (Cambridge
University Press, 2014). Aanvullende literatuur zal via Canvas bekend
worden gemaakt.

Doelgroep

BA2-studenten wijsbegeerte, minorstudenten

Overige informatie

Aanbevolen voorkennis:
Een globale bekendheid met systematische of historische problemen uit de
filosofie strekt tot aanbeveling.

Aanbevolen voorkennis

Een globale bekendheid met systematische of historische problemen uit de
filosofie strekt tot aanbeveling.

Algemene informatie

Vakcode W_BA_WETF1
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. H.W. de Regt
Examinator prof. dr. H.W. de Regt
Docenten prof. dr. H.W. de Regt

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: