Computer Programming

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Students learn the fundamentals of computer programming. After
completing the course, students will be able to write small computer
programs, to test programs for correct behaviour, and to correct
programming mistakes.

Inhoud vak

We are using the C++ programming language. The course consists of seven
modules:
1. Compiling from the command line, variables, data types, operators,
type conversions
2. Expressions, statements, if, switch, loops, blocks, functions
3. Errors: compile-time, link-time, run-time. exceptions, logic errors,
debugging and testing
4. Arrays and vectors
5. Functions, parameter passing, declarations and scope, name spaces,
recursion
6. Classes, members, interfaces and implementation, operator overloading
7. Memory management: pointers, new and delete, void*, casts, this

Onderwijsvorm

Self study with the e-book, deepening classroom sessions, and practical
exercises

Toetsvorm

Both exam and computer practical must be passed. The final grade
is the weighted average of the exam grade (60%) and the computer
practical (40%). If the grade for the exam is higher, then this will be
the overall grade.

Literatuur

Programming in C++, Frank Vahid and Roman Lysecki,
interactive e-book,
https://www.zybooks.com/catalog/programming-c-plus-plus

Doelgroep

1CS

Algemene informatie

Vakcode XB_40011
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ing. T. Kielmann
Examinator dr. ing. T. Kielmann
Docenten dr. ing. T. Kielmann

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Practicum*, Hoorcollege

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.