Advanced Programming

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

To learn advanced programming skills, to get to know and understand
advanced programming concepts like inheritance and to get experience
with programming some of the data structures that were taught in the
course Data Structures & Algorithms.

Inhoud vak

abstract data types (ADT's), exceptions, inheritance, interfaces,
modifiers, polymorfisme, marker interfaces, wrapper classes,
super, this, instanceof, copy constructor, from class Object: clone(),
equals() and toString(), auto (un)boxing, generic classes, command line
arguments, iterators, interface Iterable, for-each statement, methods
with a variable number of parameters, implementation of: list and binary
search tree, EBNF, parsing when EBNF of input is given, from API:
ArrayList

Onderwijsvorm

lectures and practicals

Toetsvorm

practical

Vereiste voorkennis

practical of Programming (X_400554) or practical of Computer Programming
(XB_40011) or practical of Inleiding Programmeren (X_401096)

Literatuur

Absolute Java, Walter Savitch, Pearson International Edition, Fifth
International Edition, ISBN: 978-0-273-76479-3.

Doelgroep

2CS, 2BA, 3ECTR

Overige informatie

Via VUnet and Canvas

Algemene informatie

Vakcode X_400561
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator ir. M.P.H. Huntjens
Examinator ir. M.P.H. Huntjens
Docenten ir. M.P.H. Huntjens

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege