Integratief modelleren

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Conceptueel modelleren van intelligente support-systemen in de
menselijke leefomgeving.

Inhoud vak

Veel hedendaagse software omvat meer en meer specifieke inhoud m.b.t. de
context waarin het functioneert; bijvoorbeeld gedetailleerde informatie
over omgeving, domein, situatie, en gebruiker(s). Dit geldt niet alleen
voor de toestanden, maar ook voor de processen in die context. Om deze
inhoud in te kunnen bouwen zijn vaak specifieke dynamische modellen
nodig, waarmee de software meer context-aware wordt. In deze cursus
wordt hier aandacht aan besteed.

Integratief Modelleren is een intensieve, 8-weekse bachelorcursus waarin
de student zijn modelleringsvaardigheden verdiept en leert om
verschillende aspecten van het modelleren op geïntegreerde wijze te
gebruiken. De nadruk zal liggen op het gebruiken van domeinmodellen als
basis voor modellen die binnen een systeem gebruikt kunnen worden om een
realistisch probleem op te lossen. Het integratieve aspect komt ook tot
uitdrukking in het combineren van kwalitatieve met kwantitatieve
modelleertechnieken.

Tijdens de cursus komen voorbeelden uit allerlei verschillende domeinen
aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen uit de psychologie, zoals
het modelleren van emoties en stemmingen of aandacht, onderwerpen uit de
biomedische hoek, zoals het gebruiken van metingen aan het lichaam om
eventuele dronkenschap te bepalen, of onderwerpen uit sociale en
economische disciplines, zoals de verspreiding van informatie via
sociale netwerken.

Tijdens de cursus zal de student, naast het uitvoeren van kleine
opdrachten die gerelateerd zijn aan de hoorcolleges, zelf aan de slag
gaan met een eigen gekozen probleem. Hiervoor zal hij/zij modellen
ontwikkelen en deze met behulp van software valideren en gebruiken voor
simulaties. De studenten worden uitgedaagd de modellen te relateren aan
relevante en mogelijke sensorische observaties, zoals bijvoorbeeld aan
de orde komen in het vak Pervasive Computing.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en practicum

Toetsvorm

Practicumopdrachten

Vereiste voorkennis

Inleiding Modelleren & Simuleren

Literatuur

Dictaat

Doelgroep

2LI, 3IMM

Aanbevolen voorkennis

Voorkennis: Inleiding Modelleren & Simuleren

Algemene informatie

Vakcode X_401001
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.C.A. Klein
Examinator dr. M.C.A. Klein
Docenten dr. M.C.A. Klein

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: