Databases

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

The course objective is to obtain a good knowledge and understanding of
relational database systems. This includes the ability to develop
conceptual database models, as well as key concepts and skills in
relational database theory and practice.

Inhoud vak

The course is concerned with base principles and important aspects of
relational databases. Among others, we treat:
- ER and UML class diagrams (for the design and evaluation of database
schemata),
- the relational database model,
- functional dependencies,
- integrity constraints,
- transactions and concurrency control.

Onderwijsvorm

Lectures, exercise/practicum classes, individual homework and practicum
tasks.

Toetsvorm

Exam

The practicum is mandatory for qualifying for the exam.

Literatuur

Database Systems, The Complete Book, by: Hector Garcia-Molina & Jeffrey
D. Ullman & Jennifer Widom. 2nd edition.

Doelgroep

2CS, 2IMM, 2LI, 2BA

Aanbevolen voorkennis

Basic programming skills help.

Algemene informatie

Vakcode X_401008
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. J. Endrullis
Examinator drs. J. Endrullis
Docenten drs. J. Endrullis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Computerpracticum, Practicum