Big Ideas in Computing

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Algemene informatie

Vakcode X_HP005
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E.M. Maassen MSc
Examinator dr. E.M. Maassen MSc
Docenten dr. E.M. Maassen MSc

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege