Minorwerkgroep Organisatiewetenschap

2018-2019

Doel vak

Na afronding van dit vak zijn studenten in staat:
• De in de parallel lopende vakken opgedane kennis toe te passen op de
praktijk;
• Een organisatieadvies te formuleren en schriftelijk en mondeling te
rapporteren;
• Constructief samen te werken in teamverband, de eigen rol daarin te
herkennen en eigen kwaliteiten in te brengen.

Inhoud vak

De Minorwerkgroep Organisatiewetenschap geeft studenten inzicht wat het
inhoudt om als consultant, samen met collega’s, aan de slag te gaan met
organisatievraagstukken. Het vak is een verdieping en toepassing van de
kennis opgedaan in de vakken van de minor Organisatiewetenschap en
integreert academische kennis en professionele vaardigheden. Studenten
leren de vertaalslag te maken van organisatietheorie naar de praktijk en
weer terug. Dit gebeurt in kleine consultancy teams. Naast het toepassen
van kennis oefenen studenten zodoende ook professionele vaardigheden als
teamwork, presenteren, en rapporteren. Studenten werken aan individuele
en teamontwikkeling aan de hand van specifieke interventies.

Onderwijsvorm

Tweewekelijkse werkgroepbijeenkomsten. In periode 3 voltijdse
belasting.

Toetsvorm

Groepsopdrachten
Individueel portfolio

Vereiste voorkennis

Deelname aan Kernthema's Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Public
Management of Sociaal kapitaal en netwerken.

Literatuur

De literatuur wordt nader bekendgemaakt in Canvas.

Doelgroep

Studenten die de minor Organisatiewetenschap volgen.

Algemene informatie

Vakcode S_MWGO
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. C. van Dyck
Examinator dr. C. van Dyck
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: