Introduction to Econometrics, Operations Research and Mathematical Economics

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Introduceren van de beginselen van de richtingen binnen de opleiding.

Inhoud vak

Econometrie:
De econometrie probeert op zinnige wijze relaties tussen datapunten te
beschrijven tot een model, waaruit voorspellingen kunnen worden gemaakt.
Deze inleiding introduceert enkele filters die gebruikt kunnen worden
voor een eerste voorspelling, en vervolgt met de beginselen van de
regressie, toegepast op echte data.

Besliskunde:
Een aantal problemen uit de netwerk optimalisatie worden behandeld,
waaronder het kortste pad probleem, het minimum opspannende boom
probleem en het maximale stroom probleem. Voor deze problemen wordt de
wiskundige structuur ontrafeld en oplossingsmethoden of algoritmen
bestudeerd. Een begin wordt gemaakt met het theoretisch bestuderen van
de rekentijd van algoritmen met een glimp op complexiteitstheorie.

Wiskundige economie:
Binnen de economische wetenschap wordt veelvuldig gebruik gemaakt van
wiskundige modellen. Veel van deze modellen hebben tot doel om het
keuzegedrag van economische agenten in hun economische omgeving te
verklaren. In deze inleiding zetten we de eerste stappen in het
wiskundig modelleren van economische beslissingsprocessen, waarbij we
zowel kijken naar het individueel keuzegedrag van agenten in
strategische beslissingssituaties als naar cooperatieve
beslissingssituaties.

Onderwijsvorm

Hoorcollege 3x2u per week.

Toetsvorm

Tentamen.
Om aan het tentamen van dit vak mee te mogen doen, dient men tenminste
70% van de sessies van het Colloquium I gevolgd te hebben.
Tevens wordt het tentamencijfer pas officieel vastgesteld nadat de
Taaltoets (verplicht voor eerstejaars VU studenten) met goed gevolg is
afgelegd.

Literatuur

Slides

Aanbevolen voorkennis

Probability Theory, Linear Algebra, Analysis I

Algemene informatie

Vakcode E_EOR1_IEOMF
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. C.S. Bos
Examinator dr. C.S. Bos
Docenten dr. I.D. Lindner
dr. L.F. Hoogerheide
prof. dr. J.R. van den Brink
prof. dr. L. Stougie

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: