Multivariate Statistics

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

This course introduces students to multivariate statistics and data
analysis. The students need to grasp theoretical foundations of
multivariate methods and to be able to use them in practice with real
data.

Inhoud vak

The course will introduce the basic theory and applications for
analyzing multi-dimensional data. Topics include multivariate
distributions, Gaussian models, multivariate statistical inference and
applications, classifications, cluster analysis, and dimension reduction
methods. Course content is subject to change in order to keep the
contents up-to-date with new developments in data science.

Onderwijsvorm

There are two 2-hours lectures, one 2-hours tutorial and one 2-hours mix
of tutorial and computer-lab.

Toetsvorm

Written Exam.

Algemene informatie

Vakcode E_EOR2_MS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator prof. dr. A. Lucas
Examinator prof. dr. A. Lucas
Docenten prof. dr. A. Lucas

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: