Pathofysiologie van hart en circulatie

2018-2019

Doel vak

Student inzicht verschaffen in het functioneren van het cardiovasculaire
systeem, de pathogenese van de belangrijkste hart- en vaatziekten en in
de mogelijkheden die er zijn om therapeutisch in te grijpen. Dit zal
meer specifiek
bestudeerd worden aan de hand van processen die kunnen leiden tot het
ontstaan van het myocardinfarct en de herstelmogelijkheden, waarbij
zowel
de (micro)circulatie als het hart en hartfunctie aan bod komen.

Inhoud vak

De cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:
- Macrocirculatie en atherosclerose
- Microcirculatie en vasoregulatie
- Hartfunctie en het myocardinfarct
- Angiogenese en arteriogenese
In het eerste deel van de cursus zullen de eigenschappen van
macrocirculatie (atherosclerose) en microcirculatie (orgaan
doorbloeding) aan bod komen, de regulatie van hun eigenschappen en de
veranderingen in de vaatwand die kunnen leiden tot een verhoogde
bloeddruk en atherosclerose.
In het tweede onderdeel zal de werking van het hart op molecuul-, cel-
en orgaanniveau besproken worden, de afwijkingen die kunnen ontstaan en
bedreigingen die op kunnen treden m.b.t. de hartfunctie, tenslotte
leidend tot hartfalen.
In het derde deel wordt de regulering van de barrierefunctie van
bloedvaten behandeld en besproken welke mogelijkheden er zijn om na een
myocardinfarct de hartfunctie te herstellen, met specifieke aandacht
voor angiogenese en arteriogenese.

Onderwijsvorm

Hoorcollege: 16 uur
Werkcollege: 2 uur
Practicum: 6 uur
Werkgroep: 10 uur

Toetsvorm

Verslag van een van de experimenten uitgevoerd tijdens het practicum:
20%
Tentamen: 80%

De beide toetsonderdelen zijn compenseerbaar en moeten samen voldoende
(5.5) zijn.

Literatuur

Cardiophysiology concepts, 2nd edition, Richard E Klabunde.

Doelgroep

Bachelorstudenten BMW, G&L, GZW, 2e jaar of hoger.

Overige informatie

Studenten die de Master Cardiovascular Research (mogelijk) gaan kiezen
wordt sterk aangeraden om deze cursus te volgen. Voldoende en
aantoonbare
kennis van de fysiologie en anatomie van het cardiovasculaire en
respiratoire systeem (zoals bijv. BMW-cursus ‘Humane Anatomie en
Fysiologie’ of
GZW cursus CRS) is nodig om de cursus goed te kunnen volgen.

Afwijkende intekenprocedure

De indeling in werkgroepen en voor practica wordt via Canvas bekend gemaakt.

Toelichting Canvas

Practicumhandleidingen en studieopdrachten worden via Canvas ter
beschikking gesteld.

Aanbevolen voorkennis

Voldoende en aantoonbare kennis van de fysiologie en anatomie van het
cardiovasculaire en respiratoire systeem (zoals bijv. BMW-cursus
‘Humane anatomie en fysiologie’ of GZW cursus CRS)

Algemene informatie

Vakcode AB_1015
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. W.J. van der Laarse
Examinator dr. W.J. van der Laarse
Docenten dr. P. Koolwijk
dr. E.C. Eringa
prof. dr. J. van der Velden
dr. D.W.D. Kuster

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: