Basis natuurkunde

2018-2019

Doel vak

Inzicht in basisconcepten in de Natuurkunde en hun toepassing in
Farmaceutische Wetenschappen.

Inhoud vak

Tijdens hoorcolleges zullen de theoretische concepten worden samengevat
en op interactieve wijze worden behandeld aan de hand van
oefenvragen/opdrachten. De volgende onderwerpen zullen aan de orde
komen:
- Mechanica, kinematica, krachten, Wetten van Newton, vectorrekenen
- Trillingen, golven
- Elektrische velden, elektrische potentiaal, magnetische velden,
elektromagnetische golven

Tijdens werkcolleges zullen oefenvragen/opdrachten worden behandeld en
toepassingen van de natuurkundige principes in farmaceutische
wetenschappen worden behandeld.

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges (14 contacturen) en 7 werkcolleges (14 contacturen)
Docenten: Prof. dr. P. Gori Giorgi

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en tussentoets. De tussentoets vindt plaats in de
vierde week, en telt voor 20 % mee.

Literatuur

Jewett/Serway, 'Physics for Scientists and Engineers', 9de editie, ISBN-
13:978-1-133-95399-9 en ISBN-10:1-133-95399-9.

Doelgroep

1F

Algemene informatie

Vakcode X_430622
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. P. Gori Giorgi
Examinator prof. dr. P. Gori Giorgi
Docenten prof. dr. P. Gori Giorgi

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: