Linear algebra for FAR

2018-2019

Doel vak

Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen
Werken met vectoren en matrices (inproduct, uitproduct, determinanten,
eigenwaarden en eigenvectoren)
Het oplossen van stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen
Het berekenen van partiële afgeleiden en integralen van functies van
meerdere variabelen (gradiënt, pool-, cilinder- en bolcoördinaten)

Inhoud vak

Aan de orde komen de volgende onderwerpen: stelsels lineaire
vergelijkingen, matrices, determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren,
stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen.
Hiernaast de onderwerpen: Integreren van functies van meerdere
variabelen ook gebruikmakend van Pool- Cilinder- en bolcoördinaten.
Partieel differentiëren en gradiënt. Berekenen van de vergelijking van
een raakvlak.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege. Er wordt wekelijks ook huiswerk opgegeven.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Calculus

Literatuur

Materiaal dat door de docent wordt verstrekt.
Boek: Calculus, a complete course van Adams. 8e of 9e editie.

Doelgroep

1F

Algemene informatie

Vakcode X_430625
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. J.A. Los
Examinator drs. J.A. Los
Docenten drs. J.A. Los

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: