Innovatieproject geneesmiddelen

2018-2019

Doel vak

Het verwerven van kennis en inzicht in het ontwikkelingstraject van
nieuwe geneesmiddelen, als voorbeeld van een innovatieproces.

Inhoud vak

Het ontwikkelen van een geneesmiddel is een lang en kostbaar proces
waarbij veel mensen betrokken zijn. Deze specialisten werken op
verschillende momenten aan het geneesmiddel: de ene groep heeft met
moleculair biologisch werk het doeleiwit gevonden (target identificatie
en validatie), een ander groep heeft met een efficiënte syntheseroute
veel verschillende liganden weten te maken (hit identificatie en
optimalisatie en lead optimalisatie), en weer een ander ontwikkelings
team heeft de biologische data vergeleken en komt tot nieuwe voorstellen
waarbij meteen rekening gehouden wordt met metabolische routes (hit
identificatie en optimalisatie en lead optimalisatie). De belangrijkste
basis principes van dit eerste deel van geneesmiddel ontwikkeling, het
drug discovery proces, komt in de cursussen Cellulaire biochemie en
Organische structuur en biologische activiteit uitgebreid aan de orde.
Het Innovatieproject Geneesmiddelen richt zich op de
vervolgstappen die een biologisch actieve verbinding moet doorlopen om
een geregistreerd geneesmiddel te kunnen worden: octrooi aanvraag,
(pre-)klinische ontwikkeling, geneesmiddel registratie, marketing, en
geneesmiddel voorziening.

Onderwijsvorm

Dit project bestaat uit twee delen: 1) het ene deel bevat voornamelijk
hoorcolleges waarin de ontwikkeling van het geneesmiddel besproken
wordt. Docenten van de VU evenals externe deskundigen zullen hiervoor
(gast)colleges verzorgen. Tijdens de cursus zal de stof behandeld in de
hoorcolleges en bijbehorende literatuur (artikelen en E-book
hoofdstukken die evenals de college slides beschikbaar zullen komen op
Canvas) regelmatig wordt individuele kennis getoetst aan de hand van
webtoetsen op Canvas. Parallel aan de hoorcolleges loopt 2) een case
study waarin men in groepen van ca. 5 studenten aan de slag met de
ontwikkeling van een geneesmiddel voor een specifieke ziekte. Deze case
study groep zal een ontwikkelings strategie voor het geneesmiddel moeten
worden uitgewerkt. Een excursie naar een farmaceutische bedrijf bieden
de mogelijkheid om het geneesmiddel ontwikkelingsplan aan de hand van
case study opdrachten verder uit te werken. Dit leidt uiteindelijk tot
een groepsverslag.

Toetsvorm

De cases worden beoordeeld aan de hand van uitvoering en verslag. De
theorie wordt getoetst door middel van individuele
webtoetsen en opdrachten.

Literatuur

Achtergrond literatuur groepswerk:
Grit, R., ‘Projectmanagement’, 6e druk, Noordhoff Uitgevers B.V.,
Groningen/Houten, 2011 (ISBN 978-90-01-79093-6)

De te bestuderen stof en achtergrond informatie worden tijdens de cursus
via Canvas ter beschikking gesteld.

Doelgroep

1F, 1SBI

Overige informatie

Voor studenten 1-SBI en 1-FAR: Het met een voldoende afronden van het
Innovatieproject Geneesmiddelen is alleen mogelijk indien Tutoraat Ia
naar behoren is afgerond.

Alleen voor Scheikunde studenten:
Opgave via https://www.sis.uva.nl tot 4 weken voor aanvang van het
semester is verplicht.

Overige studenten: aanmelden via VUnet

Algemene informatie

Vakcode X_435095
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. R. Leurs
Examinator prof. dr. R. Leurs
Docenten prof. dr. J.E. van Muijlwijk-Koezen
dr. D.J. Scholten
prof. dr. R. Leurs

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: