Vaardigheden: Argumentatie en logica

2018-2019

Doel vak

Doel vak: het verwerven van filosofische vaardigheden, vaardigheden je
nodig hebt in de andere vakken van de opleiding Filosofie. De
vaardigheden die o.a. aan bod komen: standpunten identificeren en
argumenten reconstrueren; logisch geldige redeneervormen herkennen en
argumenten evalueren op geldigheid; bestaande argumenten verbeteren en
teksten herschrijven; definities opstellen en tegenvoorbeelden
herkennen; gedachte-experimenten analyseren en evalueren; eigen
standpunt formuleren en stapsgewijs verdedigen in een betoog.

Inhoud vak

Beschouw typische filosofische stellingen: dat morele
verantwoordelijkheid niet vereist dat we anders zouden kunnen handelen,
dat kennis uit meer moet bestaan dan een opvatting die waar en
verantwoord is, dat de werkelijkheid verkiesbaar is boven geluk, en zo
verder. De vraag is: hoe gaan filosofen eigenlijk te werk als ze zulke
stellingen verdedigen? En: hoe kunnen wij beoordelen of ze het goed
doen?

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Toetsvorm

Opdrachten (40% in totaal)
Eindtentamen (40%)
Betoog (20%)

Literatuur

Het tekstboek "Filosofische Vaardigheden" (verkrijgbaar op de website
van de docent).
Verdere literatuur wordt opgegeven via Canvas.

Overige informatie

De taaltoets (W_TAALTOETS) is een voorwaarde voor het toekennen van de
behaalde studiepunten.

Algemene informatie

Vakcode W_BA_ARLO
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.J.W. Wieland
Examinator dr. J.J.W. Wieland
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: