Ethiek II

2018-2019

Doel vak

De student verwerft:
- verdiepende kennis van de normatieve ethiek (consequentialisme,
Kantiaanse ethiek);
- verdiepende kennis van het gezamenlijke handelingsprobleem;
- vaardigheid in het toepassen van ethische theorieën (stemmen, ethisch
consumeren, etc.);
- vaardigheid in het beoordelen van oplossingen voor het gezamenlijke
handelingsprobleem.

Inhoud vak

Dit vak vormt de verdieping op Ethiek I. In Ethiek I hebben jullie
kennis gemaakt met de belangrijkste normatieve theorieën
(consequentialisme en Kantiaanse ethiek). In dit vervolgvak gaan we deze
theorieën nader bekijken. Het is relatief eenvoudig om een bepaald
probleem te signaleren (bijvoorbeeld dat consequentialisme te veeleisend
is, of dat Kants formules tegenvoorbeelden hebben), maar het is
moeilijker om te bepalen welke opties de betreffende theorieën hebben om
aan de problemen tegemoet te komen en deze opties te beoordelen.

Ook gaan we aan de slag met het gezamenlijke handelingsprobleem. Veel
mensen nemen aan dat we een zekere morele plicht hebben om: minder auto
te rijden, minder plastic te gebruiken, minder vlees te eten, eerlijkere
producten te kopen, te stemmen, geld te doneren, etc. Maar dit lijkt
alleen aannemelijk als ons individuele handelen een verschil zou maken,
en dat maakt het niet. In dit vak gaan we aan de slag met oplossingen
voor dit probleem. We bespreken niet alleen recent voorgestelde
oplossingen (in termen van verwacht nut en medeplichtigheid), maar
zullen ook bekijken in hoeverre de klassieke theorieën uitkomst kunnen
bieden.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcolleges

Toetsvorm

Opdrachten (in totaal 20%)
Eindpaper (40%)
Eindtentamen (40%)

Vereiste voorkennis

Ethiek I

Literatuur

De literatuur wordt opgegeven via Canvas.

Doelgroep

Studenten BA Wijsbegeerte

Algemene informatie

Vakcode W_BA_ETH2
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.J.W. Wieland
Examinator dr. J.J.W. Wieland
Docenten dr. J.J.W. Wieland

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: