Metafysica

2018-2019

Doel vak

Kennismaking met de belangrijkste begrippen en problemen uit de
ontologie, zoals: wat is een individueel ding? Hoeveel individuele
dingen bestaan er? Is er een reden waarom er iets bestaat? Zijn er
dingen die gedurende de loop van hun bestaanscarrière 'hetzelfde'
blijven? Is waarheid objectief? Noodzakelijkheid en contingentie.

Inhoud vak

Inleiding in enkele fundamentele problemen uit de metafysica: het
bestaan van
individuele dingen, het bestaan van objectieve waarheid, het
ontologisch argument, vrijheid en determinisme, identiteit door de tijd.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en responsiecollege.

Toetsvorm

*enkele kleinere schrijfopdrachten
*een eindpaper
*schriftelijk tentamen.

Literatuur

- Peter van Inwagen, Metaphysics, Boulder: Westview, 1993;
- Peter van Inwagen & Dean Zimmerman (eds.), Metaphysics. The Big
Questions. Oxford: Blackwell.
- René van Woudenberg, Gelovend denken, Amsterdam/Kampen: Kok/B&S, 1993.

Overige informatie

Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht van 80%.

Algemene informatie

Vakcode W_BA_MET
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. R. van Woudenberg
Examinator prof. dr. R. van Woudenberg
Docenten prof. dr. R. van Woudenberg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: