Philosophy of Mind I

2018-2019

Doel vak

Dit college is bedoeld als een eerste oriëntatie in philosophy of mind.

De student:
• krijgt inzicht in de lichaam- geestproblematiek door teksten te
lezen op het gebied van de hedendaagse philosophy of mind;
• maakt kennis met de ideeën van vooraanstaande auteurs op dit
gebied en met actuele discussies over dit onderwerp;
• oefent vaardigheden, zoals het formuleren van filosofische
vragen n. a. v. een tekst, het opzoeken van achtergrondinformatie, en
het beargumenteren van een eigen standpunt over kwesties die worden
besproken.

Inhoud vak

Het boek Theories of Mind is een verzameling van klassieke artikelen op
het gebied van philosophy of mind. Auteurs die aan de orde komen zijn
o. a. Descartes, Ryle, Fodor, Smart, Turing, Churchland, Dennett, Searle
en Nagel.

Het boek begint met een uiteenzetting van het Cartesiaans dualisme en
voorbeelden van kritiek daarop. Vervolgens worden visies op de
verhouding tussen hersenen en geest besproken. Daarnaast is er een
uiteenzetting over de mogelijkheden van artificiële intelligentie. Tot
slot wordt de vraag besproken naar de aard van het bewustzijn en de
menselijke identiteit. Ter aanvulling op deze thema's zullen een aantal
artikelen gelezen worden en films bekeken.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, presentaties.

Toetsvorm

Presentatie (20%), schriftelijk tentamen (80%).

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Maureen Eckert, red., Theories of Mind. An Introductory Reader. New
York, Rowman and Littlefield, 2006.
Ter aanvulling op Eckert zullen een aantal artikelen gelezen worden en
films vertoond. Meer informatie hierover is te vinden in de
studiehandleiding van het vak.

Doelgroep

Eerstejaars studenten wijsbegeerte, bijvak studenten.

Overige informatie

Voor meer informatie, zie de studiehandleiding die voor aanvang
van het college op Canvas geplaatst zal worden.

Aanbevolen voorkennis

Geen

Algemene informatie

Vakcode W_BA_PHMI
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. ing. L.C. de Bruin
Examinator dr. ing. L.C. de Bruin
Docenten N.J.G. Kloosterboer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: