Wetenschapsfilosofie II

2018-2019

Doel vak

Het college Wetenschapsfilosofie 2 beoogt, ten eerste, een overzicht te
bieden van een aantal filosofische problemen in een breed scala van
vakwetenschappen en, ten tweede, een basis te verschaffen voor eventuele
verdere studie (literatuurstudies, werkstuk, scriptie) op het terrein
van de filosofie van een bepaalde vakwetenschap.

De student leert filosofische problemen die gerelateerd zijn aan de
vakwetenschappen te analyseren en de relevante empirische en
filosofische argumenten te evalueren. In het college worden een meerdere
communicatievaardigheden getraind: schrijfvaardigheden (abstract en
essay), presentatievaardigheden, en discussievaardigheden.

Inhoud vak

In deze cursus wordt ingegaan op filosofische thema’s in verschillende
vakwetenschappen. De nadruk ligt op een naturalistische benadering van
filosofische thema’s, waarbij wetenschappelijke gegevens en filosofische
argumenten nauw verweven zijn.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Per week zijn er 2x3 contacturen. Voorafgaand aan ieder
college moet je de bijbehorende literatuur bestuderen, en tijdens de
colleges worden opdrachten over deze literatuur besproken.

Toetsvorm

Samenvattingen (1/4); stellingen + deelname aan de discussie (1/4);
presentatie (1/4); afsluitend paper (1/4).
Deelname aan de colleges is verplicht. Bij meer dan twee afwezigheden
volgt een 0 voor het onderdeel stellingen + deelname aan de discussie.
Bij afwezigheid op het tijdstip dat de presentatie is gepland volgt een
0 voor de presentatie.
Voor het hertentamen geldt dat alle onderdelen waar geen 6 voor gehaald
is, dienen opnieuw gemaakt te worden. Bij een onvoldoende voor de
presentatie wordt een extra essay-opdracht ingediend. Bij een
onvoldoende voor stellingen en discussie dienen twaalf nieuwe stellingen
van 500 woorden te worden ingediend.

Literatuur

Geselecteerde teksten. Het overzicht wordt op blackboard geplaatst.

Overige informatie

Deelname aan colleges is verplicht.
Een uitgebreider beschrijving is te vinden op canvas.

Algemene informatie

Vakcode W_BA_WETF2
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. L.B. Decock
Examinator prof. dr. L.B. Decock
Docenten prof. dr. L.B. Decock

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: