Bouw en bewegen

2018-2019

Doel vak

De cursus geeft inzicht in de bouw en functie van het bewegingsapparaat.

Inhoud vak

De cursus geeft inzicht in de bouw en functie van het bewegingsapparaat.
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan het skelet en de spieren
van arm, been en rug, de (synoviale) gewrichten en de globale opbouw van
het perifere zenuwstelsel. Deze kennis wordt geïllustreerd aan de hand
van verschillende ziektebeelden van het bewegingsapparaat. Je leert
klinisch redeneren op basis van kennis van de basisvakken en de
verschillende ziektebeelden die klachten aan het bewegingsapparaat
kunnen veroorzaken.
Daarnaast leer je
in deze cursus de beginselen
van het afnemen van een anamnese en het doen van lichamelijk onderzoek
bij rugklachten. Tevens maak je kennis met studievaardigheden, leer je
feedback geven en ontvangen en reflecteren op jezelf. Ook bespreek je de
ervaringen op de snijzaal na.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Computer Ondersteund Onderwijs,
Bijeenkomst.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer (6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof staat in
de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: prof. dr. C.A.C. Ottenheijm

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BBB15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator drs. M.W. van Emden
Examinator drs. M.W. van Emden
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.