Hematologie en oncologie

2018-2019

Doel vak

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de oorzaken, klinische
verschijnselen, diagnostiek en behandeling van kanker.

Inhoud vak

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de oorzaken, klinische
verschijnselen, diagnostiek en behandeling van kanker. In de twee weken
oncologie worden de maligne ziekten van de solide organen onderwezen. In
de twee weken hematologie worden de maligne ziekten van bloed en
lymfklieren, maar tevens de goedaardige hematologische aandoeningen,
zoals bijvoorbeeld de diverse oorzaken van anemie, onderwezen.
Wij zullen vaak patiënten meenemen naar college, om aan de hand van hun
klachten, ervaringen en gevoelens, niet alleen de (differentiaal)
diagnose en de behandeling te bespreken, maar ook de gevolgen
hiervan op hun leven en dat van hun geliefden;
een jonge man die bijna overleed aan de gevolgen van de sikkelcelcrise,
een jonge vrouw met een erfelijke vorm van borstkanker die geen kinderen
meer zal kunnen krijgen, een 71 jarige man bij wie acute leukemie werd
vastgesteld en die twijfelt over de behandeling, een kindje van 3 met
acute lymfatische leukemie.
Daarnaast zullen we de student tevens een
'blik in het laboratorium' laten werpen om te ervaren hoe belangrijk
interactie tussen kliniek en laboratorium in de diagnostische fase is.
Maar tevens om te tonen hoe moleculaire karakterisering de behandeling
van de patiënt met kanker direct beïnvloedt en leidt tot behandeling op
maat en "targeted therapy" voor de individuele patiënt. Dat geldt
natuurlijk ook voor de wens van de patiënt en zijn of haar omgeving; wat
willen patiënten en hoe kunnen we zo goed mogelijk voor ze zorgen? Bij
dat laatste hoort bij voorbeeld ook aandacht voor (de organisatie van)
palliatieve (op symptoombestrijding gerichte) zorg en psychosociale
begeleiding.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Computer Ondersteund Onderwijs,
Werkcollege, Bijeenkomst.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer (≥ 6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: dr. I.R.H.M. Konings
Mede-cursuscoordinator hematologie: dr. M. Wondergem

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BHO15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator prof. dr. S. Zweegman
Examinator prof. dr. S. Zweegman
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.