HP Research Track

2018-2019

Algemene informatie

Vakcode M_BHP15
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator prof. dr. W.M. van der Flier
Examinator prof. dr. W.M. van der Flier
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkgroep, Symposium