Homeostase

2018-2019

Doel vak

In deze cursus wordt aandacht besteed aan het begrip homeostase, het
functioneren van het autonome zenuwstelsel en de endocriene systemen bij
de gezonde mens

Inhoud vak

In deze cursus wordt aandacht besteed aan het begrip homeostase, het
functioneren van het autonome zenuwstelsel en de endocriene systemen bij
de gezonde mens. Tevens worden de algemene farmacologische principes en
toepassingen refererend aan het autonome zenuwstelsel en endocriene
systemen behandeld. In de eerste week wordt het autonome zenuwstelsel
geïntroduceerd en de rol die het speelt bij het handhaven van de
homeostase. Het concept homeostase wordt verder uitgewerkt aan de hand
van de thermoregulatie en het klinische beeld shock. Vervolgens wordt
aandacht besteed aan de begrippen receptoren en second messengers die
aangrijpingspunten zijn voor signaalstoffen of farmaca om hun effect te
bewerkstelligen zodanig dat homeostase wordt bereikt. Aangezien autonome
en endocriene organen van belang zijn bij het in stand houden van de
homeostase, worden deze in een practicum gedemonstreerd. In de tweede
week wordt de cholinerge en noradrenerge regulatie van het autonome
zenuwstelsel belicht, o.a. in een practicum. Tevens worden de
farmacologische beïnvloeding van het autonome zenuwstelsel en algemene
begrippen van de farmacodynamiek en farmacokinetiek met bijbehorend
practicum uitgewerkt. Tot slot worden de endocriene systemen besproken.
Hierbij komen onder andere de
verschillende endocriene systemen en hun hormonen aan de orde. Het
hormoon insuline en zijn rol in de glucosehuishouding wordt op
biochemisch niveau verder uitgewerkt. Dit sluit aan bij de bespreking
van het klinisch beeld diabetes mellitus en het farmacotherapie
practicum. Tevens worden
schildklierafwijkingen als voorbeeld van een endocriene stoornis
behandeld met daarbij de aangrijpingspunten voor farmacotherapeutische
behandeling. Naast de basale en medische inhoud van de cursus wordt er
gewerkt aan de basisvaardigheden van het communiceren.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Computer Ondersteund Onderwijs,
Bijeenkomst.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer (≥ 6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Dr. D.P. Veerman

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BHS15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. A.M.W. van Dam
Examinator dr. A.M.W. van Dam
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.