Infectie en inflammatie

2018-2019

Doel vak

In de cursus Infectie en inflammatie vestigen we de aandacht op ziekten
waarvan de kern een inflammatoire respons is.

Inhoud vak

In de cursus Infectie en inflammatie vestigen we de aandacht op ziekten
waarvan de kern een inflammatoire respons is. Dit doen we waar mogelijk
aan de hand
van patiëntencasus. Of het nu een respons op een infectie (zoals bij een
urineweginfectie, sepsis, malaria) of om een reactie van het lichaam
tegen lichaamseigen antigenen (zoals bij reumatoïde artritis) is:
inflammatie speelt een belangrijke rol. Daarnaast komen aandoeningen van
de huid aan bod met o.a. aandacht voor primaire huidziekten (eczeem,
psoriasis), auto-inflammatoire aandoeningen (sarcoïdose) en infecties
(cellulitis, necrotiserende fasciitis). Infectiologen, reumatologen,
artsen- microbioloog en dermatologen belichten de klinische kant, en
vooral en al weer artsen-microbioloog de pre-klinische kant in de vorm
van normale microbiota en diagnostiek. Niet te vergeten: ook de
farmacotherapeutische benadering van deze ziektebeelden zal in de lijn
van de farmacotherapie-practica aandacht krijgen. En uiteraard is
er ook aandacht
voor resistentie tegen antibiotica.
Een casus van een echte patiënt is uitgangspunt voor de bestudering van
de - veelal ziektegerichte – literatuur en toetsing. Dit om de
vertaling van theorie (ziekte → klachten, symptomen en aanvullende
diagnostiek, therapie en prognose) naar praktijk (klachten, symptomen →
aanvullende diagnostiek → diagnose, therapie en prognose) eenvoudiger te
maken.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Computer Ondersteund Onderwijs,
Bijeenkomst.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een digitaal afgenomen Cursusafhankelijke Toets
(CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer ( 6).
Een aantal practica zal getoetst worden tijdens het stationstentamen 2.

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Coördinatoren: Mw. dr. M.K. Bomers/mw. drs. T.A.M. Hekker
Examinatoren: Mw. dr. M.K. Bomers/mw. drs. T.A.M. Hekker

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BINF15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. M.K. Bomers
Examinator dr. M.K. Bomers
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.